Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - říjen 2021

Pokles produkce vlivem problémů v autoprůmyslu pokračoval

Kód: 150153-21

Průmyslová produkce v říjnu reálně meziročně klesla o 4,9 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 2,0 %. 

Průmyslová produkce1 říjnu 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Meziročně klesla  o 4,9 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -6,8 procentního bodu, pokles o 32,9 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 9,3 %) a  zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 26,2 %). Průmyslová produkce nejvíce vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,0 p. b., růst o 10,4 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,45 p. b., růst o 6,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,37 p. b., růst o 22,2 %).

„Říjnové výsledky průmyslu jsou do značné míry podobné těm zářijovým. Ve většině průmyslových odvětví produkce rostla. Problémy s dodávkami komponentů ve výrobě automobilů se však začaly projevovat i v navazujících odvětvích, například výrobě pneumatik,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1 v říjnu 2021 meziročně klesly o 3,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 7,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,3 %.

Hodnota nových zakázek1 v říjnu 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 2,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 4,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,6 %. „Druhý měsíc v řadě byl meziročně nižší objem nově nasmlouvaných průmyslových zakázek. I zde byl dominantní vliv autoprůmyslu podpořený vysokou srovnávací základnou v říjnu loňského roku,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -8,3 p. b., pokles o 20,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 5,0 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 7,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,8 p. b., růst o 34,0 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,5 p. b., růst o 35,6 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,4 p. b., růst o 14,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu byl v říjnu 2021 na stejné úrovni jako v říjnu 2020. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2021 meziročně vzrostla o 2,8 %. 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 5,0 %. Nejvíce vzrostla produkce irského a belgického průmyslu. Naopak největší meziroční pokles zaznamenalo Slovensko o 4,9 %. Český průmysl klesl o 4,0 %, německý o 1,1 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za říjen 2021 dne 14. 12. 2021.

______________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj všech ukazatelů, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Říjen 2021 měl o jeden pracovní den měné než říjen 2020.
2Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2021 revidovány údaje za červenec až září 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 11. 2021
Navazující výstupy: časové řady https://csu.gov.cz/produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 1. 2022

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010