Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - srpen 2011

Meziroční pokles nových zakázek

Kód: r-8001-11
Průmyslová produkce v srpnu meziročně vzrostla reálně o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 3,4 %.

* * *

Průmyslová produkce v srpnu 2011 meziročně reálně vzrostla o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,5 %. Srpen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,2 procentního bodu, růst o 7,2 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 12,7 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 6,5 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 8,3 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,5 %) a výroba farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 9,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 6,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 16,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,1 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 3,4 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 3,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 14,1 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -2,6 procentního bodu, pokles o 18,7 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,9 p.b., pokles o 6,2 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,9 p.b., pokles o 9,9 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p.b., růst o 10,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 4,3 %) a výroba textilií (příspěvek +0,2 p.b., růst o 10,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v srpnu 2011 meziročně zvýšil o 3,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2011 meziročně vzrostla o 4,8 % a činila 25 036 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v červenci 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,6 %. Údaje za srpen 2011 Eurostat zveřejní 12. 10. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matěj ka, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 10. 2011
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010