Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - únor 2013

Průmyslová produkce meziměsíčně vzrostla

Kód: r-8001-13
Průmyslová produkce v únoru meziročně klesla reálně o 5,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 1,6 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 10,2 %.

Průmyslová produkce v únoru 2013 meziročně reálně klesla o 5,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 1,6 %. Únor 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní a zároveň o 1 kalendářní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,6 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,9 procentního bodu, pokles o 10,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,6 p.b., pokles o 9,7 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 12,2 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,3 procentního bodu, růst o 21,4 %), ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvek +0,2 p.b., růst o 12,0 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 9,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v únoru 2013 meziročně klesly o 6,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 2,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 9,3 %.

Hodnota nových zakázek v únoru 2013 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 10,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 9,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 12,0 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,6 procentního bodu, pokles o 15,2 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,0 p.b., pokles o 12,8 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,9 p.b., pokles o 11,8 %). Nové zakázky vzrostly v odvětví výroba textilií (příspěvek +0,05 p.b., růst o 2,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v únoru 2013 meziročně snížil o 1,4 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2013 meziročně klesla o 0,1 % a činila 24 629 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v lednu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %. Údaje za únor 2013 Eurostat zveřejní 11. 4. 2013 v 11.00 h.
___________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním února 2013 revidovány údaje za leden 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 4. 2013
Navazující výstupy: časové řady /produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010