Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - červen 2017

Průmyslová produkce meziročně: +2,2 %

Kód: 150153-17

 Průmyslová produkce v červnu po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 3,8 %. Meziročně průmyslová produkce vzrostla reálně o 2,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,8 %.

Průmyslová produkce byla v červnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 3,8 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 2,2 %. Červen 2017 měl stejný počet pracovních dnů jako červen 2016. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,7 procentního bodu, růst o 3,3 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 7,7 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 4,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 6,5 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 25,2 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 16,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu 2017 meziročně vzrostly o 4,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 3,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 7,7 %.

Hodnota nových zakázek v červnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 4,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 1,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,1 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,87 p.b., růst o 19,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,85 p.b., růst o 8,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství (příspěvek +0,80 p.b., růst o 15,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků  (příspěvek -0,04 p.b., pokles o 3,8 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 4,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červnu 2017 meziročně zvýšil o 1,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2017 meziročně vzrostla o 6,5 % a činila 31 092 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,0 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za červen 2017 Eurostat zveřejní 14. 8. 2017 v 11.00 h.

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2017
Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2017 v porovnání s 1. čtvrtletím 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně vyšší o 1,3 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů ve 2. čtvrtletí 2017 vzrostla o 6,2 %, bez očištění vzrostla o 2,6 %. Ve 2. čtvrtletí 2017 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o čtyři pracovní dny méně.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně vyšší o 5,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,9 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostly o 3,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 2,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostla o  8,0 % a činila 31 863 Kč.

____________________
Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 8. 2017

Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2017

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010