Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2019

Meziroční růst cen zahraničního obchodu pokračoval

Kód: 013014-19

V lednu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,8 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %.

 

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v lednu klesly o 0,3 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména pokles cen polotovarů[1] o 0,9 %. Ceny ostatních surovin[2] klesly o 2,9 %, chemikálií o 1,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Nejvíce se zvýšily ceny minerálních paliv o 5,3 % (především elektřiny).

Dovozní ceny se v lednu snížily o 0,6 %. Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny chemikálií klesly o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla hlavně minerální paliva (104,2 %), stroje a dopravní prostředky (100,5 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (97,6 %) a polotovary (99,4 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 2,8 % (v prosinci o 3,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerálních paliv o 12,9 % (zejména elektřiny), polotovarů o 4,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,1 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 1,2 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 2,4 % (v prosinci rovněž o 2,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,2 %. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerálních paliv o 7,6 % (především elektřiny). Ceny chemikálií rostly o 4,5 % a ceny polotovarů o 1,6 %. Naopak ceny potravin klesly o 0,7 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,4 % (v prosinci 100,7 %), nicméně druhý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (104,9 %), potraviny (104,7 %) a průmyslové spotřební zboží (103,1 %). Z významných skupin dosáhly negativních hodnot směnných relací chemikálie (96,2 %) a stroje a dopravní prostředky (99,5 %).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.czKontaktní osoba:
Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada: 013014-19 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://csu.gov.cz/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 4. 2019[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010