Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu zboží - únor 2022

Vývozní a dovozní ceny se zvýšily

Kód: 013014-22

V únoru 2022 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, dovozní ceny o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,8 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 10,4 %, dovozní ceny o 14,0 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 96,8 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v únoru vzrostly o 0,3 % (po kurzovém očištění o 0,4 %), největší vliv měl růst cen potravin o 3,0 % (zejména obilovin). Ceny ostatních surovin1 vzrostly o 3,6 % (především olejnatých semen), ceny minerálních paliv se snížily o 1,4 % (klesly pouze ceny elektřiny).

Meziročně se zvýšily o 10,4 % (po očištění o 14,8 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 118,2 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Výrazně rostly ceny ostatních surovin o 40,0 % (hlavně dřeva a kovového odpadu), polotovarů2 o 18,3 % (zejména železa, oceli, kovových a dřevěných výrobků) a ceny chemikálií o 17,0 % (především organických chemikálií a plastů).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v únoru vzrostly o 1,5 % (po kurzovém očištění o 1,6 %), největší vliv měl růst cen polotovarů o 2,4 % (především železa, oceli a neželezných kovů). Ceny ostatních surovin vzrostly o 6,1 % (zejména rud kovů), minerálních paliv o 4,3 % (ropy, ropných výrobků a plynu) a ceny potravin o 3,2 % (hlavně zeleniny a ovoce).

Meziročně se zvýšily o 14,0 % (po očištění o 17,9 %), největší vliv mělo zvýšení cen minerálních paliv o 103,3 % (plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Výrazně rostly ceny polotovarů o 18,8 % (zejména železa, oceli a neželezných kovů), ostatních surovin o 14,8 % (hlavně dřeva) a ceny chemikálií o 14,3 % (především plastů a hnojiv).

„V únoru 2022 meziměsíčně vzrostly ceny vývozu o 0,3 % a dovozu o 1,5 %. Meziročně rostly vývozní ceny o 10,4 % a dovozní ceny o 14,0 %. Zvýšily se zejména ceny energií, železa, oceli, neželezných kovů, plastů a dřeva,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně poklesly na hodnotu 98,8 % (v lednu 100,0 %). Nejnižší hodnoty dosáhla minerální paliva (94,5 %), nejvyšší hodnoty chemikálie (100,6 %).

Meziročně klesly na hodnotu 96,8 % (v lednu 97,5 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (90,5 %), nejvyšší hodnoty ostatní suroviny (122,0 %).

_____________________
1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2022

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010