Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu zboží - září 2023

Ceny vývozu a dovozu meziměsíčně mírně rostly

Kód: 013014-23

V září 2023 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 1,1 %, meziročně klesly o 3,5 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 2,0 %, meziročně klesly o 9,2 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,2 %, meziročně 106,4 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v září rostly o 1,1 % (po kurzovém očištění o 0,2 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 5,5 % (zejména elektřiny a ropných výrobků). Ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny chemikálií rostly shodně o 1,8 %. Klesly pouze ceny polotovarů1 o 0,2 % (především železa a oceli). 

Meziročně v září klesly o 3,5 % (po kurzovém očištění o 2,5 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů o 7,8 % (především železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin2 o 20,0 % (hlavně dřeva, sběrového papíru a olejnatých semen), minerálních paliv o 14,6 % (elektřiny, uhlí a ropných výrobků) a ceny chemikálií o 11,3 % (zejména organických chemikálií, plastů a anorganických chemikálií). Nejvíce rostly ceny nápojů o 15,1 % a strojů a dopravních prostředků o 2,1 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně se v září zvýšily o 2,0 % (po kurzovém očištění o 0,9 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 7,8 % (zejména ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií rostly o 2,0 % (především plastů a léčiv) a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 0,6 %.

Meziročně v září klesly o 9,2 % (po kurzovém očištění o 7,8 %), největší vliv mělo značné snížení cen minerálních paliv o 37,8 % (zejména plynu, elektřiny a ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 14,1 % (především rud kovů a kovového odpadu), chemikálií o 9,9 % (nejvíce plastů a organických chemikálií) a ceny polotovarů o 6,8 % (hlavně železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 23,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,3 %.

„V září ceny ve vývozu meziměsíčně rostly o 1,1 % a ceny v dovozu o 2,0 %. Meziročně se ceny ve vývozu snížily o 3,5 % a ceny v dovozu o 9,2 %. Významný meziroční pokles o 37,8 % zaznamenaly dovozní ceny energií, kde nejvíce klesly ceny plynu, elektřiny a ropy a ropných výrobků,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 99,2 % (v srpnu 99,3 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (97,1 %), nejvyšší hodnoty ostatní suroviny (101,3 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 106,4 % (v srpnu 108,7 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (137,3 %), nejnižší hodnotu potraviny (92,4 %).

_________________

1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 11. 12. 2023

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010