Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu zboží - květen 2024

Ceny vývozu a dovozu meziměsíčně poklesly

Kód: 013014-24

10. 7. 2024

V květnu 2024 se vývozní ceny snížily meziměsíčně o 1,3 %, meziročně rostly o 3,3 %. Dovozní ceny meziměsíčně poklesly o 1,4 %, meziročně se zvýšily o 2,7 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,1 %, meziročně 100,5 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v květnu poklesly o 1,3 % (po kurzovém očištění rostly o 0,2 %). Významněji se snížily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,1 %, počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 2,4 % a ceny produktů lesnictví a těžby dřeva o 2,3 %. Rostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 6,9 %, sběru, přípravy k likvidaci a likvidace odpadu o 1,3 % a ceny ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,2 %.

Meziročně v květnu rostly o 3,3 % (po kurzovém očištění klesly o 0,7 %). Nejvíce rostly ceny nábytku o 15,9 %, ostatních dopravních prostředků a zařízení o 10,8 % a ceny sběru, přípravy k likvidaci a likvidace odpadu o 9,5 %. Významně se snížily ceny produktů zemědělství a myslivosti o 8,9 %, produktů lesnictví a těžby dřeva o 8,7 % a ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,4 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně se v květnu snížily o 1,4 % (po kurzovém očištění rostly o 0,1 %). Značně poklesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 8,2 %, ostatních dopravních prostředků a zařízení o 3,0 % a ceny počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 2,3 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 9,6 % a ceny oděvů o 1,0 %.

Meziročně v květnu vzrostly o 2,7 % (po kurzovém očištění klesly o 0,8 %). Ceny ostatních dopravních prostředků a zařízení rostly o 12,1 %, ropy a zemního plynu o 12,0 % a ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 8,0 %. Významně se snížily ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 13,1 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku, o 4,1 % a ceny ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 2,7 %.

„V květnu byly ceny zahraničního obchodu se zbožím značně ovlivněny vývojem kurzu koruny. Vůči euru a dolaru koruna meziměsíčně posílila, meziročně oslabila. Ceny vývozu se meziměsíčně snížily o 1,3 %, ceny dovozu o 1,4 %. Meziročně se ceny ve vývozu zvýšily o 3,3 % a v dovozu o 2,7 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,1 % (v dubnu 100,4 %). Významně pozitivní hodnoty dosáhly koks a rafinované ropné produkty (102,2 %), negativní hodnoty elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch (97,6 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 100,5 % (v dubnu 101,4 %). Významnou pozitivní hodnotu zaznamenaly elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch (110,0 %), negativní hodnotu základní kovy (95,2 %).

Poznámky

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-24 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 12. 8. 2024

Přílohy

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010