Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2011

Ceny zahraničního obchodu meziročně opět rostly

Kód: r-7201-11
V srpnu 2011 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,6 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 1,5 %, dovozní ceny o 3,0 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,3 %, meziročně 98,5 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:
  • Vývozní ceny v srpnu klesly o 0,3 % (v červenci beze změny). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Klesly ceny potravin a ostatních surovin shodně o 0,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %. Nejvíce rostly ceny chemikálií o 1,1 %, minerálních paliv o 0,6 % a ceny polotovarů o 0,4 %.
  • Dovozní ceny se snížily o 0,6 % (v červenci růst o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 3,2 %. Z významnějších skupin klesly ceny potravin o 1,7 % a ceny chemikálií a polotovarů shodně o 0,3 %. Růst o 0,1 % zaznamenaly ceny strojů a dopravních prostředků a ceny průmyslového spotřebního zboží.
  • Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,3 % (v červenci hodnota 99,5 %) a po měsíci se opět dostaly do pozitivních hodnot. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (103,9 %), chemikálie (101,4 %) a potraviny (100,8 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly stroje a dopravní prostředky (99,2 %), ostatní suroviny (99,4 %) a průmyslové spotřební zboží (99,6 %).


Meziroční srovnání:
  • Ceny vývozu rostly o 1,5 % (v červenci o 0,2 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 5,8 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 9,1 %, chemikálií o 8,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %. Klesly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 2,5 %.
  • Dovozní ceny rostly o 3,0 % (v červenci o 2,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 23,0 %. Významně rostly ceny ostatních surovin o 15,0 %, chemikálií o 5,0 % a ceny polotovarů o 4,0 %. Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 4,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,9 %.
  • Směnné relace se zvýšily na hodnotu 98,5 % (v červenci hodnota 97,9 %), nicméně již dvacátý první měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (88,7 %) a ostatní suroviny (94,1 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnné relace průmyslového spotřebního zboží (102,3 %), polotovarů (101,7 %) a strojů a dopravních prostředků (101,6 %).
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /produkty/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 15. 11. 2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010