Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2011

Ceny vývozu po dvanácti měsících meziročně klesly

Kód: r-7201-11V květnu 2011 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,6 %, dovozní ceny o 0,1 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,1 %, dovozní ceny se zvýšily o 2,1 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,5 %, meziročně 97,8 %.* * *
Meziměsíční srovnání:
  • Vývozní ceny v květnu rostly o 0,6 % (v dubnu o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 1,2 %. Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 1,9 %, chemikálií o 1,3 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a potravin shodně o 0,6 %.
  • Dovozní ceny rostly o 0,1 % (v dubnu rovněž o 0,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 0,5 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 2,6 %, chemikálií o 0,7 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků shodně o 0,1 %. Ceny minerálních paliv se snížily o 1,4 % a ceny potravin o 1,1 %.
  • Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,5 % (v dubnu hodnota 100,2 %) a druhý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (103,3 %), polotovary (100,7 %) a chemikálie (100,6 %). Směnné relace strojů a dopravní prostředků činily 100,0 %. Naopak významnější negativní hodnotu směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (97,8 %).


Meziroční srovnání:
  • Ceny vývozu poprvé po dvanácti měsících klesly, a to o 0,1 % (v dubnu růst o 1,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 5,2 %. Z dalších skupin klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,3 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 14,4 %, potravin o 8,8 %, chemikálií o 6,4 % a ceny polotovarů o 4,8 %.
  • Dovozní ceny rostly o 2,1 % (v dubnu o 4,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 15,3 %. Významně rostly ceny ostatních surovin o 33,8 %, polotovarů o 4,8 % a chemikálií o 4,1 %. Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 5,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,5 %.
  • Směnné relace vzrostly na hodnotu 97,8 % (v dubnu 96,8 %), nicméně se držely v negativních hodnotách již osmnáctý měsíc. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (79,1 %) a minerální paliva (99,2 %). Směnné relace polotovarů činily 100 %. Naopak pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (108,9 %), průmyslové spotřební zboží (102,3 %), chemikálie (102,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,3 %).
Metodická poznámka:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /produkty/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 15.8.2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010