Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2011

Meziměsíční směnné relace po pěti měsících pozitivní

Kód: r-7201-11
V dubnu 2011 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,3 %, dovozní ceny o 0,1 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,4 %, dovozní ceny o 4,7 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,2 %, meziročně 96,8 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:
  • Vývozní ceny v dubnu rostly o 0,3 % (v březnu o 0,4 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 5,5 %. Významně rostly ceny polotovarů o 0,9 %, průmyslové spotřební zboží a chemikálie rostly shodně o 0,1 %. Naopak z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 1,1 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %.
  • Dovozní ceny rostly o 0,1 % (v březnu o 0,8 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 3,6 %. Ceny ostatních surovin rostly o 1,3 % a ceny chemikálií o 0,3 %. Z významnějších skupin se snížily ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %, potravin o 0,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %.
  • Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,2 % (v březnu hodnota 99,6 %) a po pěti měsících se vyhouply do pozitivních hodnot. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (101,8 %), polotovary (101,1 %) a stroje a dopravní prostředky (100,9 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (97,6 %) a chemikálie (99,8 %).


Meziroční srovnání:
  • Ceny vývozu rostly o 1,4 % (v březnu o 1,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 6,8 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 16,2 %, potravin o 10,1 %, chemikálií o 7,6 % a ceny ostatních surovin o 7,0 %. Snížily se ceny strojů a dopravních prostředků o 3,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %.
  • Dovozní ceny rostly o 4,7 % (v březnu o 5,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 24,1 %. Významně rostly ceny ostatních surovin o 44,1 %, polotovarů o 6,7 % a chemikálií o 5,2 %. Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 3,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,6 %.
  • Směnné relace vzrostly na hodnotu 96,8 % (v březnu 96,5 %), nicméně se držely v negativních hodnotách již sedmnáctý měsíc. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly ostatní suroviny (74,3 %), minerální paliva (93,6 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %). Naopak pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (110,4 %), chemikálie (102,3 %), průmyslové spotřební zboží (101,3 %) a polotovary (100,1 %).
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /produkty/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 15.7.2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010