Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2012

Meziroční růst cen zahraničního obchodu se zmírnil

Kód: r-7201-12
V říjnu 2012 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,5 %, dovozní ceny o 0,3 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 1,3 %, dovozní ceny o 2,2 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,2 %, meziročně 99,1 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v říjnu vzrostly o 0,5 % (v září pokles o 0,9 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,4 %, potravin o 1,3 %, chemikálií o 1,0 % a ceny polotovarů o 0,5 %. Snížily se ceny minerálních paliv o 0,7 % a ceny ostatních surovin o 0,5 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,3 % (v září pokles o 1,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Významněji vzrostly ceny chemikálií o 1,0 %, polotovarů o 0,6 % a ceny potravin o 0,5 %. Klesaly ceny ostatních surovin o 1,0 % a ceny minerálních paliv o 0,8 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 % (v září hodnota 100,4 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (101,3 %) a potraviny (100,8 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků a chemikálií činily 100,0 %. Negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u nápojů a tabáku (98,8 %) a polotovarů (99,9 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 1,3 % (v září o 1,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny chemikálií o 3,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 2,6 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Významněji klesly ceny minerálních paliv o 4,6 %.

Dovozní ceny rostly o 2,2 %, přesto zmírnily své tempo růstu (v září růst o 2,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 8,6 % (v září o 11,7 %). Z významnějších skupin rostly ceny chemikálií o 3,1 %, strojů a dopravních prostředků o 1,5 % a ceny polotovarů o 0,2 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 6,6 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,1 % (v září hodnota 98,6 %), nicméně již třicátý pátý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (87,8 %), potraviny (98,3 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (113,4 %), průmyslové spotřební zboží (102,6 %) a chemikálie (100,6 %).

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2013 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2010, k cenovému základu průměr roku 2010 = 100. Nově vypočtené indexy budou řetězeny na současnou časovou řadu se základem průměr roku 2005 = 100 a tím bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/produkty/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 1. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010