Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu zboží - září 2022

Vývozní a dovozní ceny se meziměsíčně snížily

Kód: 013014-22

V září 2022 vývozní ceny meziměsíčně poklesly o 0,7 %, meziročně rostly o 14,3 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,0 %, meziročně rostly o 20,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,3 %, meziročně 95,3 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v září poklesly o 0,7 %, největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 7,4 % (zejména elektřiny). Ceny ostatních surovin[1] klesly o 3,2 % (zvláště dřeva) a ceny chemikálií o 1,5 % (především organických chemikálií). Nejvíce rostly ceny potravin o 1,3 %.

Meziročně rostly o 14,3 % (po kurzovém očištění o 16,3 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 143,7 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně především ceny potravin o 24,9 % (zejména obilovin), chemikálií o 18,1 % (zvláště anorganických chemikálií) a ceny polotovarů[2] o 17,9 % (hlavně kovových výrobků, železa a oceli, výrobků z pryže).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v září poklesly o 2,0 %, největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 12,5 % (plynu, elektřiny, ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 2,3 % (hlavně rud kovů) a ceny chemikálií o 1,1 % (především plastů). Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 %.

Meziročně se zvýšily o 20,0 % (po kurzovém očištění o 20,4 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 118,6 % (plynu, elektřiny, ropy, ropných výrobků a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách, výrazně zejména ceny potravin o 22,2 % (především masa a masných výrobků), polotovarů o 14,5 % (hlavně železa a oceli, neželezných kovů a papíru) a ceny chemikálií o 12,1 % (zvláště anorganických chemikálií a hnojiv).

„V září 2022 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,7 % a dovozní ceny o 2,0 %. Největší vliv měl ve vývozu pokles cen elektřiny a v dovozu snížení cen plynu. Meziročně však ceny nadále výrazně rostly, ve vývozu o 14,3 % a v dovozu o 20,0 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 101,3 % (v srpnu 98,7 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (105,8 %), nejnižší hodnoty shodně průmyslové spotřební zboží, stroje a dopravní prostředky, nápoje a tabák (98,9 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 95,3 % (v srpnu 93,6 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (90,7 %), nejvyšší hodnoty minerální paliva (111,5 %).

_________________ 


[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
[2] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 12. 12. 2022

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010