Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - květen 2011

Ceny zemědělských a průmyslových výrobců zmírnily růst

Kód: r-7001-11
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, průmyslových výrobců o 0,5 % a ceny tržních služeb o 0,2 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 31,5 %, průmyslových výrobců o 6,2 % a tržních služeb o 1,2 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,3 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 0,6 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 0,2 %, ceny obilovin vzrostly o 1,2 %, olejnin o 1,5 % a ovoce * o 5,5 %. Klesly ceny brambor o 1,7 % a zeleniny * o 31,1 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 1,0 %. Ceny prasat vzrostly o 4,8 %, drůbeže o 1,8 %, skotu o 0,7 % a mléka o 0,4 %. Snížily se ceny vajec o 11,9 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 %. Tempo růstu bylo ovlivněno především vzestupem cen potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 1,6 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,4 % a těžby a dobývání o 2,7 %. Poprvé od října 2010 klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, a to o 2,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 0,8 % a za programování a poradenství o 0,5 %. Ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, klesly o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 31,5 % (v dubnu o 31,8 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 55,1 %. Výrazně se zvýšily ceny brambor o 106,4 %, obilovin o 85,4 %, olejnin o 54,3 % a ovoce o 43,5 %. Po deseti měsících růstu klesly ceny zeleniny, a to o 5,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 8,5 % v důsledku zvýšení cen mléka o 14,2 %. Dále byly vyšší ceny drůbeže o 10,6 %, prasat o 5,9 % a skotu o 4,6 %. Nižší byly ceny vajec o 25,8 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2010.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 6,2 % (v dubnu o 6,4 %). Po osmi měsících nepřetržitého zrychlování růstu cen došlo k jeho zpomalení. Na cenovou hladinu nejvýznamněji působil nárůst cen potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 9,9 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 11,6 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 21,7 %. Meziročně poklesly ceny PC, elektronických a optických přístrojů o 3,5 % a dopravních prostředků o 3,4 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 9,3 %, klesly jen ceny výrobků investiční povahy, a to o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,3 % (v dubnu o 0,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,9 % (v dubnu o 3,8 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,2 % (v dubnu o 1,1 %). Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 7,4 %. Dále byly vyšší ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,6 %, v nákladní dopravě o 1,3 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 2,9 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 5,9 %, dále za pojištění o 2,4 % a za telekomunikační služby o 0,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,3 % (stejně jako v dubnu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v dubnu 2011**

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně stouply o 1,0 % (v březnu o 1,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 4,6 %, ve Spojeném království o 1,8 % a v Nizozemsku o 1,4 %. V Německu se ceny zvýšily o 1,1 %, v Polsku o 1,0 %, v České republice o 0,8 % a na Slovensku o 0,4 %. Za Rakousko nejsou data za duben k dispozici. Ceny se meziměsíčně snížily pouze ve Švédsku o 0,5 % a na Maltě se ceny nezměnily.

Meziročně ceny v EU 27 v dubnu stouply o 7,8 % (v březnu o 7,5 %). Ceny se nejvíce zvýšily ve Spojeném království o 13,1 %, v Nizozemsku o 11,7 % a v Bulharsku o 10,7 %. V Polsku ceny vzrostly o 9,4 %, v České republice a v Německu shodně o 6,4 % a na Slovensku o 3,1 %. Za Rakousko nejsou data za duben k dispozici. K meziročnímu poklesu cen v žádné zemi EU 27 nedošlo.


* meziměsíční vývoj indexu cen odráží mj. i změny váhové struktury (ovoce, zelenina)
** předběžná data
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 6 65, e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - 7. k. d. následujícího měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /katalog-produktu
/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 15. 7. 2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010