Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - duben 2010

Ceny průmyslových výrobců meziročně po 16 měsících vzrostly

Kód: r-7001-10
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,2 %, průmyslových výrobců o 0,7 % a tržních služeb o 0,6 %. Ceny stavebních prací klesly o 0,1 %.
Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,5 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 1,7 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,4 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 0,2 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 0,3 %, klesly ceny obilovin o 1,3 %, ovoce o 5,6 % a zeleniny o 13,5 %. Ceny brambor vzrostly o 1,5 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,6 %. Vzrostly ceny vajec o 1,1 %, mléka o 0,9 % a prasat o 0,7 %. Ceny drůbeže byly nižší o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,7 %. Významně stouply zejména ceny nerostných surovin o 6,2 %, koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 4,0 %, chemických látek a výrobků o 5,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %. Snížily se především ceny potravinářských výrobků a pryžových a plastových výrobků shodně o 0,5 %

Ceny stavebních prací dle odhadů klesly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,6 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 6,2 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,3 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti programování, a to o 0,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu klesly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,5 % (v březnu o 4,9 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 10,8 % zejména v důsledku nižších cen brambor o 30,5 %, ovoce o 21,4 % a obilovin o 10,3 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 8,9 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 2,5 %. Ceny mléka vzrostly o 16,3 % a vajec o 9,9 %. Klesly ceny skotu o 2,1 %, drůbeže o 5,2 % a prasat o 12,4 %.

Po 16 měsících poklesů ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,4 % (v březnu klesly o 0,8 %). Největší vliv na výši celkového meziročního indexu měl růst cen především koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 42,6 % (v březnu o 41,5 %), chemických látek a výrobků o 21,3 % (v březnu o 19,1 %) a nerostných surovin o 6,4 % (v březnu pokles o 0,3 %). Nejvýznamněji se snížily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,9 % (v březnu o 10,1 %), potravinářských výrobků o 3,9 % a dopravních prostředků o 5,2 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 8,3 %, nejvíce klesly ceny zboží krátkodobé spotřeby 3,7 % a ceny výrobků investiční povahy o 3,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,2 % (v březnu o 0,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,7 % (v březnu o 2,2 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,7 % (v březnu o 1,9 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,6 %, za služby v oblasti nemovitostí o 3,4 % a za telekomunikační služby o 2,7 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 14,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly stejně jako v březnu o 0,9 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v březnu 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně stouply o 0,7 % (v únoru o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny ve Spojeném království (o 1,7 %), v Bulharsku a Řecku (shodně o 1,3 %), v Belgii a Litvě (shodně o 1,1 %). V Německu vzrostly o 0,7 % a na Slovensku o 0,5 %. Ceny se snížily pouze ve Švédsku (o 1,7 %), v Dánsku (o 1,2 %), v Estonsku (o 0,4 %) a v Irsku (o 0,3 %).

Meziročně ceny v EU 27 v březnu stouply o 1,7 % (v únoru o 0,4 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Řecku (o 7,9 %), ve Spojeném království (o 5,6 %), v Dánsku a ve Finsku (shodně o 5,5 %) a v Belgii (o 5,0 %). Největší pokles cen byl zaznamenán v Lotyšsku (o 7,8 %), na Slovensku (o 6,1 %) a v Německu (o 1,7 %).

* předběžná data
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e- mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@csu.gov.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /katalog-produktu
/1-ep-7 )Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010