Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - březen 2011

Meziroční růst cen průmyslových výrobců největší za 6 let

Kód: r-7001-11
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,3 %, tržních služeb o 1,0 % a průmyslových výrobců o 1,0 %. Ceny stavebních prací klesly o 0,1 %.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 31,0 %, průmyslových výrobců o 6,3 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,4 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 2,3 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 3,5 %, vzrostly ceny obilovin o 5,1 % a brambor o 7,7 %. Klesly ceny olejnin o 0,6 %, ovoce o 0,8 % a zeleniny o 1,9 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,5 %. Ceny skotu vzrostly o 0,5 %, mléka o 0,7 %, drůbeže o 1,4 % a vajec o 3,7 %. Snížily se ceny prasat, a to o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,0 % (v únoru o 0,5 %). Na růst cenové hladiny významně působil vzestup cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 7,4 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 1,5 %, chemických látek a výrobků o 1,4 % a potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 0,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů snížily o 0,1 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,0 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,6 % (reklama v TV a rozhlase o 18,2 %). Ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství klesly o 0,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 31,0 % (v únoru o 29,7 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 56,1 %. Výrazně se zvýšily ceny brambor o 116,9 %, obilovin o 78,9 %, olejnin o 60,2 % a ovoce o 27,3 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 6,3 % v důsledku zvýšení cen mléka o 15,3 %. Dále byly vyšší ceny drůbeže o 7,0 % a skotu o 3,8 %. Nižší byly ceny prasat o 1,2 % a vajec o 27,4 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2010.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 6,3 % (v únoru o 5,4 %), což je nejvíce od března 2005. Výrazně vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 25,8 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 13,8 % a potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 5,9 %. K významnějšímu poklesu cen došlo u dopravních prostředků o 2,4 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 10,1 %, klesly jen ceny výrobků investiční povahy, a to o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,4 % (v únoru o 0,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,9 % (v únoru o 3,2 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,5 % (v únoru o 0,3 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,1 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 2,7 % a v nákladní dopravě o 2,1 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu byly vyšší o 2,0 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 5,8 %, dále za pojištění o 2,4 % a za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 1,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,3 % (v únoru o 0,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v únoru 2011*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně stouply o 0,8 % (v lednu o 1,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Litvě o 2,0 %, v Belgii a v Dánsku shodně o 1,9 %. V Polsku stouply ceny o 1,2 %, v Německu o 0,6 % a v České republice o 0,5 %. Za Rakousko nejsou data za únor k dispozici. Ceny se v únoru snížily na Slovensku o 0,3 %, ve Švédsku o 0,2 % a v Estonsku o 0,1 %.

Meziročně ceny v EU 27 v únoru stouply o 7,1 % (v lednu o 6,4 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Bulharsku o 12,5 %, v Nizozemsku o 10,3 % a v Belgii o 10,2 %. V Polsku ceny vzrostly o 8,4 %, v Německu o 6,3 %, v České republice o 5,4 % a na Slovensku o 3,4 %. Za Rakousko nejsou data za únor k dispozici. Ceny meziročně v únoru neklesly v žádné ze zemí EU 27.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců v 1. čtvrtletí 2011
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665 , e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /katalog-produktu
/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 16. 5. 2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010