Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - červenec 2014

První meziměsíční růst cen průmyslových výrobců v tomto roce

Kód: 011047-14
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,5 % a tržních služeb o 0,6 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,3 %, ceny stavebních prací se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 3,2 % a průmyslových výrobců o 0,1 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,5 %, ceny tržních služeb o 1,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,5 %. Především klesly ceny brambor o 17,6 %, olejnin o 11,8 % a čerstvé zeleniny o 9,3 %, dále ovoce o 7,7 %, obilovin o 4,9 %, vajec o 1,5 % a mléka o 1,4 %. Ceny jatečných prasat vzrostly o 4,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,3 %. Největší vliv měl růst cen chemických látek a výrobků o 1,9 % a cen v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,4 %, z toho se ceny masa a masných výrobků zvýšily o 1,3 % a nápojů o 0,7 %, naopak klesly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 4,5 %. Snížily se ceny pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků a strojů a zařízení jinde neuvedených shodně o 0,2 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,6 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 11,3 %. Zvýšily se ceny za architektonické a inženýrské služby o 0,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,2 % (v červnu o 2,8 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 12,4 %. Klesly ceny brambor o 22,8 %, ovoce o 20,1 %, obilovin o 14,6 %, čerstvé zeleniny o 12,6 % a olejnin o 6,5 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 8,1 % v důsledku růstu cen mléka o 15,0 %. Ceny jatečných prasat byly vyšší o 6,8 % a vajec o 5,6 %. Ceny drůbeže se snížily o 2,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,1 % (v červnu o 0,2 %). Nejvýznamněji klesly ceny elektřiny, plynu a páry o 8,7 % a těžby a dobývání o 3,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,1 %, z toho ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 18,9 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,6 % a průmyslových krmiv o 7,9 %. Naopak ceny mléčných výrobků vzrostly o 5,7 % a masa a masných výrobků o 3,7 %. Vzrostly ceny dopravních prostředků o 3,7 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 4,7 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 2,2 %, dřeva, papíru a tisku o 4,3 % a chemických látek a výrobků o 4,4 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně snížily pouze ceny energií o 4,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,5 % (stejně jako v červnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,4 % (v červnu o 1,0 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,4 % (v červnu o 1,0 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,2 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,0 %, za pozemní a potrubní dopravu o 2,8 % a za pojištění o 2,5 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,5 % (v červnu o 1,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v červnu 2014*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně zvýšily o 0,1 % (v květnu se snížily o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny ve Španělsku o 0,9 %, v Lotyšsku o 0,6 %, v Řecku a v Maďarsku shodně o 0,4 %. V Rakousku a na Slovensku se ceny zvýšily o 0,1 %, v České republice, v Německu a v Polsku se ceny nezměnily. Nejvíce se snížily ceny v Litvě o 0,9 %, v Estonsku o 0,8 % a v Dánsku o 0,4 %.

Meziročně se ceny v EU28 v červnu snížily stejně jako v květnu o 0,8 %. Nejvíce klesly ceny v Estonsku o 6,6 %, v Litvě o 4,7 % a v Belgii o 4,5 %. Na Slovensku se ceny snížily o 3,4 %, v Polsku o 1,1 %, v Rakousku o 0,8 %, v Německu o 0,7 % a v České republice o 0,2 %. Ceny vzrostly nejvíce v Řecku o 1,6 %, ve Švédsku o 0,7 % a v Rumunsku o 0,6 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 53 3, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@csu.gov.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /1-ep-7
/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16 . 9. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010