Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - srpen 2012

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně po čtyřech měsících opět rostly

Kód: r-7001-12
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,9 %, ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Ceny stavebních prací a tržních služeb se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,6 %, průmyslových výrobců o 1,9 %. Nižší byly ceny stavebních prací o 0,4 % a tržních služeb o 0,9 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,9 %. V rostlinné výrobě ceny po sedmi měsících růstu klesly o 1,3 % v důsledku poklesu cen brambor o 27,7 %, ovoce o 11,3 % a olejnin o 1,5 %. Ceny obilovin vzrostly o 2,6 %. Ceny v živočišné výrobě se snížily o 0,5 %, klesly ceny mléka o 1,8 % a vajec o 1,3 %. Zvýšily se ceny skotu o 1,4 % a prasat o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 0,5 %. Nejrychlejší tempo růstu zaznamenaly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů 7,9 % a chemických látek a výrobků 3,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku stouply o 0,4 %, z toho ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 4,9 % a průmyslových krmiv o 4,2 %. Snížily se ceny dopravních prostředků o 0,8 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v úhrnu nezměnily. Zvýšily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 0,5 %, klesly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,6 % (v červenci o 2,4 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 8,3 %, zvýšily se především ceny olejnin o 10,0 %, obilovin o 11,8 % a zeleniny o 17,3 %. Ceny brambor byly nižší o 19,6 %. V živočišné výrobě ceny poprvé od ledna 2010 klesly, a to o 0,1 %. Ceny mléka klesly o 12,6 %. Zvýšily se ceny vajec o 42,6 % a skotu o 12,5 %. Ceny prasat byly vyšší o 12,1 %, drůbeže o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,9 % (v červenci o 1,3 %). Významně vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 14,7 %, chemických látek a výrobků o 5,3 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,1 %, především stouply ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 11,1 % a ostatních potravinářských výrobků o 7,5 %. Ceny těžby a dobývání se snížily o 3,3 %, z toho ceny černého a hnědého uhlí a lignitu klesly o 6,6 %, naopak ceny ropy a zemního plynu stouply o 10,2 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,5 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 4,4 %, klesly pouze ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 0,5 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,4 % (v červenci o 0,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,9 % (v červenci o 1,0 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,9 % (stejně jako v červenci). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,7 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,8 % a za telekomunikační služby o 1,0 %. Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 0,8 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,3 % (stejně jako v červenci).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v červenci 2012*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně stouply o 0,4 % (v červnu klesly o 0,8 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, byly nejvyšší nárůsty cen v Řecku o 2,1 %, v Bulharsku o 1,9 % a v Litvě o 1,5 %. Ceny se nejvíce snížily v Dánsku o 1,6 %, v Irsku a ve Švédsku shodně o 0,8 %. V České republice ceny klesly o 0,3 %, v Rakousku a na Slovensku shodně o 0,2 % v Polsku o 0,1 % a v Německu zůstaly beze změny.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v červenci o 1,5 % (v červnu o 1,6 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Kypru o 6,9 %, v Maďarsku o 6,1 % a v Bulharsku a v Rumunsku shodně o 4,5 %. Na Slovensku ceny stouply o 3,7 %, v Polsku o 3,3 %, v České republice o 1,3 %, v Německu o 0,9 % a v Rakousku o 0,2 %. Meziročně ceny klesly pouze v Dánsku o 0,9 %, ve Švédsku o 0,8 % a ve Spojeném království o 0,3 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru stati stiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@csu.gov.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /1-ep-7
/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 10. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010