Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - prosinec 2017

Růstu cen v roce 2017 dominovalo zemědělství

Kód: 011047-17

Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,4 % a tržních služeb o 0,5 %, ceny průmyslových výrobců a stavebních prací vzrostly shodně o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,0 %, ceny průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací a tržních služeb shodně o 1,9 %. V průměru za celý rok 2017 v porovnání s rokem 2016 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,0 %, průmyslových výrobců o 1,8 %, stavebních prací o 1,6 % a tržních služeb o 1,3 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 2,4 %. Snížily se ceny čerstvé zeleniny o 23,2 %, brambor o 7,6 %, jatečných prasat o 3,2 % a drůbeže o 1,8 %. Vzrostly ceny vajec o 4,9 %, mléka o 1,8 % a obilovin o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 2,2 %. Ceny dopravních prostředků byly vyšší o 0,6 % a shodně vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků. Vyšší byly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,3 %, z toho mléčných výrobků o 2,3 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,5 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,4 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,5 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 0,6 %. Vyšší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 0,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,0 % (v listopadu o 10,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 3,3 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 69,0 % a obilovin o 7,4 %. Nižší byly ceny čerstvé zeleniny o 4,7 % a brambor o 4,6 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 14,0 %, zvýšily se ceny vajec o 65,2 %, mléka o 28,8 % a skotu o 3,2 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 6,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,7 % (v listopadu o 0,9 %). Nejvýznamněji vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 1,5 %, z toho mléčných výrobků o 5,6 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,0 %. Ceny těžby a dobývání vzrostly o 3,6 %. Zvýšily se také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny dopravních prostředků o 3,3 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,2 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny meziproduktů o 2,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,9 % (v listopadu o 1,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,1 % (stejně jako v listopadu).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,9 % (v listopadu o 1,6 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,0 % a za služby v oblasti zaměstnání o 7,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v listopadu o 1,5 %).
 

Průměrný vývoj v roce 2017

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2017 v porovnání s rokem 2016 vyšší o 8,0 % (v roce 2016 nižší o 4,9 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 3,4 % a živočišných o 14,1 %. Vyšší byly ceny ovoce o 39,4 %, olejnin o 3,6 % a obilovin o 1,4 %, nižší byly ceny brambor o 9,0 % a čerstvé zeleniny o 8,2 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny mléka o 25,7 %, vajec o 20,1 %, prasat jatečných o 11,1 % a skotu o 2,3 %. Ceny drůbeže klesly, a to o 2,1 %.

Ceny průmyslových výrobců v roce 2017 meziročně vzrostly o 1,8 % (v roce 2016 klesly o 3,3 %). Zvýšily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 5,3 % a těžby a dobývání o 3,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 2,6 %. Snížily se ceny dopravních prostředků o 2,2 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 1,2 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 1,6 % (v roce 2016 po zpřesnění vyšší o 1,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2017 o 2,0 % (v roce 2016 klesly o 1,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v průměru zvýšily o 1,3 % (v roce 2016 jen o 0,1 %). Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 4,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 4,1 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,7 %. Dále vzrostly ceny za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy o 1,4 % a za služby v pozemní dopravě o 0,4 %. Nižší byly ceny za telekomunikační služby, a to o 0,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (v roce 2016 se nezměnily).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně zvýšily o 0,6 % (v říjnu o 0,4 %). Ceny vzrostly nejvíce v Nizozemsku o 1,9 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 0,8 %, v Polsku o 0,3 %, na Slovensku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. V České republice ceny klesly o 0,1 %. Nejvíce se ceny snížily na Kypru o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v listopadu vyšší o 3,1 % (v říjnu o 2,7 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 7,1 %. V Polsku se ceny zvýšily o 3,6 %, na Slovensku o 2,4 %, v Německu o 2,3 %,  v Rakousku o 2,1 % a v České republice o 0,9 %.

 

* * *
 

Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb
 

Český statistický úřad dokončuje standardní revize výpočtů indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb, při kterých dojde od ledna 2018 ke změně váhového schématu a ke změně indexního základu. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.  

Cenové indexy zemědělských výrobců budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah budou dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Cenové indexy za leden 2018 budou zveřejněny v souladu s Katalogem produktů 2018 dne 28. 2. 2018.

 

______________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@csu.gov.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://csu.gov.cz/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 28. 2. 2018 

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010