Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - červen 2014

Ceny v průmyslu a zemědělství meziročně stále v poklesu

Kód: 011047-14Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 1,4 % a tržních služeb o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,8 % a průmyslových výrobců o 0,2 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,5 %, ceny tržních služeb o 1,0 %.


Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,4 %. Klesly ceny obilovin o 0,7 %, mléka o 1,1 %, brambor o 5,0 % a vajec o 5,2 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 22,2 %, ovoce o 3,8 % a prasat jatečných o 3,3 %.

Ceny průmyslových výrobců zůstaly v úhrnu beze změny. Nejvýznamněji klesly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,6 %. Z toho se ceny mléčných výrobků snížily o 2,6 % a nápojů o 1,1 %, naopak ceny masa a masných výrobků vzrostly o 0,8 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 0,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,3 %. Výrazněji se zvýšily ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,2 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,4 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 4,3 %. Zvýšily se ceny v pozemní a potrubní dopravě o 0,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 2,8 % (v květnu o 0,7 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 11,6 %. Klesly ceny brambor o 17,9 % (poprvé po 21 měsících), obilovin o 14,7 %, čerstvé zeleniny o 9,8 % a olejnin o 1,7 %. Naopak vyšší byly ceny ovoce o 4,0 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 8,6 % v důsledku růstu cen mléka o 17,4 %. Ceny vajec byly poprvé po patnácti měsících vyšší, a to o 7,7 %. Ceny skotu se snížily o 1,2 % a drůbeže o 4,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,2 % (v květnu o 0,1 %). Významný vliv na výši cenové hladiny měl pokles cen elektřiny, plynu a páry o 8,7 % a těžby a dobývání o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku zůstaly na úhrnu beze změny. Klesly především ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 13,0 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,8 % a průmyslových krmiv o 8,2 %. Zvýšily se ceny mléčných výrobků o 5,6 % a masa a masných výrobků o 3,0 %. Vzrostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 4,2 % a dopravních prostředků o 4,0 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,4 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 2,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně snížily pouze ceny energií o 4,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,5 % (stejně jako v květnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,0 % (v květnu o 0,8 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,0 % (v květnu o 0,4 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,2 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,0 %, za pojištění o 2,8 % a za pozemní a potrubní dopravu o 2,3 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v květnu o 0,6 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v květnu 2014*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v květnu, stejně jako v dubnu, meziměsíčně snížily o 0,1 %. Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Litvě o 1,5 %, v Lotyšsku o 1,0 % a v Maďarsku o 0,8 %. V Německu, v Rakousku a v Polsku se ceny snížily shodně o 0,2 %, v České republice zůstaly beze změny. Na Slovensku ceny vzrostly o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 1,6 %, v Dánsku o 1,0 % a ve Španělsku o 0,9 %.

Meziročně se ceny v EU28 v květnu snížily o 0,9 % (v dubnu o 1,1 %). Nejvíce klesly ceny v Belgii a v Litvě shodně o 4,8 % a na Kypru o 4,3 %. Na Slovensku se ceny snížily o 3,7 %, v Rakousku o 1,2 %, v Polsku o 0,8 %, v Německu o 0,7 % a v České republice o 0,1 %. Ceny vzrostly pouze v Řecku o 1,1 %, v Rumunsku o 0,8 %, ve Švédsku o 0,7 %, v Estonsku a v Irsku shodně o 0,5 %.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 2. čtvrtletí roku 2014


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@csu.gov.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /1-ep-7
/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 18. 8. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010