Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - prosinec 2022

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2022 meziročně zvýšily o 24,3 %

Kód: 011047-22

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,7 % a meziročně o 27,3 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,1 % a meziročně byly vyšší o 20,1 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 12,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,6 % a meziročně o 7,3 %.

V průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 31,8 %, ceny průmyslových výrobců o 24,3 %, ceny stavebních prací o 12,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,8 %.

„Meziroční růst cen všech výrobců v prosinci pokračoval. Ceny zemědělských výrobců meziročně vzrostly o více než 27 % a ceny průmyslových výrobců, navzdory druhému meziměsíčnímu poklesu v řadě, o 20,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 12,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o více než 7 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,7 %. Vzrostly ceny vajec o 9,5 %, brambor o 9,4 %, zeleniny o 6,4 %, drůbeže o 4,7 % a mléka o 4,1 %. Klesly ceny olejnin o 6,8 %, ovoce o 4,8 %, obilovin o 1,1 % a jatečných prasat a skotu shodně o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 27,3 % (v listopadu o 29,9 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 20,7 %. Vyšší byly ceny brambor o 48,5 %, zeleniny o 39,4 %, obilovin o 34,5 % a olejnin o 6,7 %. Ceny ovoce klesly o 17,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 37,7 %. Vzrostly ceny vajec o 73,2 %, jatečných prasat o 47,4 %, drůbeže o 37,7 %, mléka o 36,5 % a skotu o 19,7 %.

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 vyšší o 31,8 % (v roce 2021 o 6,9 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 37,1 %, ceny živočišných o 24,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 48,9 %, olejnin o 40,2 %, brambor o 28,4 % a zeleniny o 14,6 %, ceny ovoce byly nižší o 2,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny vajec o 28,2 %, mléka o 25,4 %, jatečných prasat o 24,6 %, skotu o 23,5 % a drůbeže o 19,5 %.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců snížily o 1,1 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 5,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,7 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 20,1 % (v listopadu o 21,3 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 53,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 25,5 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 48,2 %. Ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků se zvýšily o 19,3 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 40,4 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23,0 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 13,5 % (v listopadu o 14,6 %).

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 zvýšily o 24,3 % (v roce 2021 o 7,1 %), což byl nejvyšší meziroční nárůst od vzniku ČR v roce 1993. Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 50,7 %, chemických látek a výrobků o 35,2 %, těžby a dobývání o 27,5 % a dřeva, papíru a tisku o 24,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 19,2 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,7 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,2 % (v listopadu o 11,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 15,8 % (v listopadu o 16,9 %).

Ceny stavebních prací byly dle odhadu v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 vyšší o 12,3 % (v roce 2021 po zpřesnění o 5,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2022 o 20,7 % (v roce 2021 o 10,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,6 %. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,5 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 1,6 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 2,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 7,3 % (v listopadu o 6,5 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 27,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,4 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 15,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,7 % (v listopadu o 6,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 zvýšily o 5,8 % (v roce 2021 o 1,3 %). Vyšší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 17,4 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 8,7 %, za informační služby o 6,9 %, za služby v pozemní dopravě o 6,2 % a za právní a účetnické služby o 5,5 %. Shodně se zvýšily ceny za služby v oblasti zaměstnání a za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 15,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,1 % (v roce 2021 o 1,3 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně klesly o 0,9 % (v říjnu o 2,6 %). Nejvíce se snížily ceny v Bulharsku o 12,6 % a na Slovensku o 11,6 %. V Německu byly ceny nižší o 3,9 %, v Rakousku o 1,5 %, v Česku o 1,0 % a v Polsku o 0,1 %.  Vyšší růst cen byl v Itálii o 3,3 %, ve Švédsku o 2,7 % a v Irsku o 2,4 %.

V listopadu meziročně vzrostly ceny v EU o 27,4 % (v říjnu o 31,1 %). Ceny se zvýšily především v Maďarsku o 63,5 % a v Lotyšsku o 51,2 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 38,8 %, v Německu o 29,0 %, v Polsku o 28,3 %, v Rakousku o 22,3 % a v Česku o 21,3 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 13,0 %.

* * *

Informace k revizi indexu cen zemědělských výrobců 2020

V průběhu roku 2022 proběhla standardní komplexní revize výpočtu indexů cen zemědělských výrobců.

Cenové indexy zemědělských výrobců budou od ledna 2023 počítány na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2019, 2020 a 2021. Indexy budou počítány k novému cenovému a indexnímu základu průměr roku 2020 = 100. Zveřejněné indexy za roky 2020, 2021 a 2022 budou zrevidovány.
Řada se základem průměr roku 2015 = 100 bude ukončena.

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců 2021

V současné době se dokončuje revize výpočtu indexů cen průmyslových výrobců, ve které dojde ke změně z původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2015 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2021. Dojde k mírné obměně vah na úrovni některých agregací klasifikace CZ-CPA na trojmístné a čtyřmístné úrovni a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů.

Základní časová řada bazických indexů se základem průměr 2015 = 100 bude nadále pokračovat. Cenové indexy vypočítávané k základu prosinec 2015 = 100 budou nahrazeny indexy s novým cenovým základem prosinec 2021 = 100. Takto vypočtené indexy budou od čtyřmístné úrovně CZ-CPA (a výše) váhového schématu řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady. Z časové řady se základem průměr 2015 = 100 bude spočtena časová řada se základem průměr 2021 = 100. Výpočet časových řad k základům průměr roku 2005 = 100  a průměr roku 2010 = 100 bude v prosinci 2022 ukončen.

Ze sledování a z publikování budou vyřazeny tyto agregace:
CA 12 – Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
CB 151 – Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); vč. subdodavatelských prací
CH 253 – Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč. subdodavatelských prací
Budou vyřazeny všechny subsekce CA až CM, které již nejsou součástí klasifikace.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2023 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů na 28. února 2023.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@csu.gov.cz

Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://csu.gov.cz/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 28. 2. 2023

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010