Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - listopad 2017

Meziroční růst cen v průmyslu opět zpomalil

Kód: 011047-17

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,3 %, ceny stavebních prací a tržních služeb vzrostly shodně o 0,1 %, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 10,1 %, ceny průmyslových výrobců o 0,9 %, stavebních prací o 1,8 % a tržních služeb o 1,6 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny vajec o 43,3 %, čerstvé zeleniny o 7,7 %, drůbeže o 3,5 % a mléka o 3,0 %, dále olejnin o 2,5 % a čerstvého ovoce o 2,2 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 4,1 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 1,1 %, z toho mléčných výrobků o 2,2 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,2 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 0,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 1,0 %. Nejrychleji rostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny základních farmaceutických výrobků se zvýšily o 1,4 % a těžby a dobývání o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za vydavatelské služby o 0,2 %, za služby v oblasti nemovitostí o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 10,1 % (v říjnu o 8,3 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 6,2 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 77,4 %, čerstvé zeleniny o 13,4 %, obilovin o 7,9 % a olejnin o 2,5 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 16,1 %, zvýšily se ceny vajec o 68,3 %, mléka o 34,5 % a skotu o 4,1 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 5,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,9 % (v říjnu o 1,1 %). Nejvýznamněji vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 4,9 %. Vyšší byly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,8 %, z toho mléčných výrobků o 10,3 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,9 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 3,8 %, z toho zejména ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,8 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny meziproduktů o 2,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,8 % (stejně jako v říjnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,1 % (v říjnu o 2,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,6 % (stejně jako v říjnu). Vzrostly ceny za vydavatelské služby o 3,5 %, za architektonické a inženýrské služby o 3,0 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,2 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu byly vyšší o 1,9 % a za služby v pozemní dopravě o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,5 % (v říjnu o 1,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2017 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně zvýšily o 0,4 % (v září o 0,5 %). Ceny vzrostly nejvíce v Belgii o 2,4 %. V Rakousku a na Slovensku byly ceny vyšší o 0,4 %, v Polsku o 0,3 %, v Německu o 0,2 % a v České republice zůstaly ceny beze změny. Nejvíce klesly ceny v Dánsku o 1,5 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v říjnu vyšší o 2,6 % (v září o 3,2 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 6,9 %. V Polsku se ceny zvýšily o 4,5 %, na Slovensku o 2,8 %, v Německu o 2,5 %,  v Rakousku o 1,6 % a v České republice o 1,1 %.

* * *

 Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb

Český statistický úřad dokončuje standardní revize výpočtů indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb, při kterých dojde od ledna 2018 ke změně váhového schématu a ke změně indexního základu. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.  

Cenové indexy zemědělských výrobců budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah budou dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2018 o jeden týden na 28. 2. 2018.

______________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@csu.gov.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@csu.gov.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://csu.gov.cz/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2018

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010