Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - prosinec 2010

Růst cen průmyslových výrobců výrazně zrychlil

Kód: r-7001-10
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,0 %. Ceny stavebních prací se nezměnily, ceny tržních služeb klesly o 0,5 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 23,6 % a průmyslových výrobců o 3,6 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,4 %, tržních služeb o 1,0 %.
V průměru za celý rok 2010 v porovnání s rokem 2009 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 5,4 %, průmyslových výrobců o 1,2 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,2 % a ceny tržních služeb o 1,2 %.

* * *


Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 1,4 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 2,1 %, vzrostly ceny obilovin o 3,9 %, brambor o 4,1 %, ovoce o 5,4 % a zeleniny o 7,9 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,4 %. Ceny mléka vzrostly o 1,7 % a drůbeže o 0,3 %. Snížily se ceny prasat o 1,5 % a vajec o 3,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,0 %, což je nejvyšší meziměsíční nárůst za posledních 23 měsíců. Příčinou tohoto růstu je výrazný vzestup cen skupiny koksu a rafinovaných ropných produktů o 9,3 %. Zvýšily se také ceny dopravních prostředků o 1,5 % (částí, součástí a příslušenství motorových vozidel o 2,1 %) a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,6 % (pekařských výrobků o 3,5 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 6,0 %). V žádném odvětví neklesly ceny pod úroveň předchozího měsíce.

Ceny stavebních prací se dle odhadů již čtvrtý měsíc za sebou nezměnily. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,5 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,1 % a za nákladní dopravu o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 23,6 % (v listopadu o 23,4 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 39,4 %. Výrazně se zvýšily ceny obilovin o 54,6 %, olejnin o 37,2 %, brambor o 87,6 %, ovoce o 25,5 % a zeleniny o 50,3 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 8,6 % v důsledku zvýšení cen mléka o 23,8 %. Dále byly vyšší ceny drůbeže o 2,2 % a skotu o 1,6 %. Nižší byly ceny prasat o 2,5 % a vajec o 22,0 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2009.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 3,6 %, nejvíce od října 2008. Největší vliv na růst celkového indexu měly stoupající ceny skupiny koksu a rafinovaných ropných produktů o 30,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 10,1 %, chemických látek a výrobků o 12,7 % a nerostných surovin o 8,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku stouply o 1,8 %. K poklesu došlo u cen dopravních prostředků o 3,0 % (částí, součástí a příslušenství motorových vozidel o 3,8 %), elektřiny, plynu a páry o 1,3 % (elektřiny, přenosu a rozvodu o 3,6 %) a také u pryžových, plastových a ostatních nekovových výrobků o 1,0 % (cementu, vápna a sádry o 6,2 % a stavebních výrobků z jílovitých materiálů o 8,3 %).
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 7,1 %, nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,4 % (v listopadu o 0,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,7 % (stejně jako v listopadu).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,0 % (v listopadu o 1,2 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,8 % a za pojištění o 3,8 %, dále za služby v oblasti programování o 1,6 % a telekomunikační služby o 1,0 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,2 %.


Vývoj v roce 2010

Ceny zemědělských výrobců v průměru za celý rok 2010 v porovnání s rokem 2009 byly vyšší o 5,4 %. Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 6,3 % a živočišných o 4,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za rok 2010 meziročně zvýšily o 1,2 %, což je nárůst o 4,3 p.b. oproti roku 2009 (pokles 3,1 %). Ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů se zvýšily o 30,7 %, chemických látek a výrobků o 13,5 % a nerostných surovin o 5,7 %. Ceny dopravních prostředků se snížily o 4,5 %, základních farmaceutických výrobků o 3,2 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,0 %.

Ceny stavebních prací byly nižší o 0,2 %, což je první meziroční pokles za dobu sledování od roku 1994. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,6 %.

V roce 2010 byly ceny tržních služeb v podnikatelské sféře nižší o 1,2 %. Klesly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,9 %, dále za služby v oblasti nemovitostí o 1,8 % a za telekomunikační služby o 1,3 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,4 %.


Ceny průmyslových výrobců v EU – v listopadu 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně stouply o 0,5 % (stejně jako v říjnu). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Irsku a v Řecku (shodně o 1,3 %), v Bulharsku, v Maďarsku a ve Spojeném království (shodně o 1,1 %). V Německu ceny stouply o 0,2 %. Ceny se snížily pouze na Kypru (o 0,7 %). Na Maltě, Slovensku a ve Slovinsku zůstaly ceny beze změny.

Meziročně ceny v EU 27 v listopadu stouply o 4,8 % (v říjnu o 4,5 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě (o 14,8 %), v Bulharsku (o 11,1 %) a v Maďarsku (o 10,7 %). V Německu ceny vzrostly o 4,3 %. Ceny klesly pouze na Slovensku (o 1,1 %).

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2010 a v roce 2010Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e -mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@csu.gov.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /katalog-produktu
/1-ep-7 )Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010