Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - únor 2010

Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců

Kód: r-7001-10
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců shodně o 0,3 %, ceny stavebních prací a tržních služeb se zvýšily také shodně o 0,1 %.
Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 5,6 %, průmyslových výrobců o 2,0 % a tržních služeb o 1,0 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,3 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 0,3 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 1,6 %, především v důsledku poklesu cen chmele o 43,0 %. Vzrostly ceny brambor o 2,0 %, obilovin o 2,8 %, olejnin o 4,8 % a zeleniny o 18,8 %. Ceny v živočišné výrobě vzrostly o 1,0 %. Zvýšily se ceny mléka o 3,1 %, vajec o 5,1 % a skotu o 0,7 %, nižší byly ceny prasat o 2,4 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,3 % (v lednu se zvýšily o 0,5 %). Nejvýznamněji se snížily ceny potravinářských výrobků o 1,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,2 % a pryžových a plastových výrobků o 0,6 %. Stouply zejména ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 1,2 %, chemických látek a výrobků a elektrických zařízení shodně o 0,8 %.

Ceny stavebních prací vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,0 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,1 %. Ceny za pojištění, za služby v oblasti nemovitostí a za služby související se stavbami klesly shodně o 0,7 %. Dále se snížily ceny za architektonické a inženýrské služby o 1,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu klesly o 0,3 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 5,6 % (v lednu o 6,3 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 11,1 % zejména v důsledku nižších cen olejnin o 10,6 %, obilovin o 11,7 %, brambor o 12,7 % a chmele o 31,4 %. Vyšší byly ceny ovoce o 5,4 % a zeleniny o 33,1 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily poprvé od září 2008, a to o 0,5 %. Ceny vajec vzrostly o 10,6 % a mléka o 6,3 %. Klesly ceny skotu o 2,1 %, drůbeže o 2,8 % a prasat o 8,6 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 2,0 % (v lednu o 1,5 %). Největší vliv na pokles celkového indexu mělo snížení cen obecných kovů a kovodělných výrobků o 13,3 %, potravinářských výrobků o 3,8 % a dopravních prostředků o 7,7 %. Vzrostly především ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 27,8 % a chemických látek a výrobků o 17,5 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 4,6 %, nejvíce stouply ceny energií o 4,0 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,3 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 3,1 % (v lednu o 2,9 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,0 % (v lednu o 0,7 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 7,7 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,8 %, za pojištění o 1,5 %, za služby nákladní dopravy o 2,6 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,3 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 12,6 % a za programování a poradenství o 2,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,3 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v lednu 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně stouply o 0,9 % (v prosinci 2009 o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny na Maltě (o 17,2 %), v Dánsku (o 3,9 %), ve Finsku a Švédsku (shodně o 1,9 %). V Německu se ceny zvýšily o 0,8 %. Ceny se snížily pouze na Slovensku (o 1,7 %), v Lotyšsku (o 0,5 %), v Nizozemsku (o 0,3 %) a v Irsku (o 0,2 %).

Meziročně ceny v EU 27 v lednu stouply o 0,1 % (v prosinci 2009 klesly o 1,5 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Dánsku (o 7,6 %), ve Spojeném království (o 4,7 %) a v Rumunsku (o 3,7 %). Největší pokles cen byl zaznamenán v Lotyšsku (o 9,8 %), v Litvě (o 5,6 %), na Slovensku (o 5,5 %) a v Německu (o 3,4 %).

* předběžná data
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel . 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@csu.gov.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /katalog-produktu
/1-ep-7 )Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010