Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen výrobců - červenec 2010

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně nezměnily

Kód: r-7001-10
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,5 %, ceny tržních služeb klesly o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 0,6 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 1,2 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,3 %.

* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 0,5 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 0,6 % v důsledku poklesu cen brambor o 18,7 % a ovoce o 13,2 %. Ceny zeleniny vzrostly o 24,7 %, obilovin o 1,7 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 1,9 %. Vzrostly ceny prasat o 6,0 %, mléka o 0,8 % a drůbeže o 0,7 %. Ceny vajec se nezměnily, ceny skotu klesly o 0,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se nezměnily (v červnu se zvýšily o 0,5 %). Nejvýznamněji stouply ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,4 % a potravinářských výrobků o 0,7 %. Nejvíce se snížily ceny chemických látek a výrobků o 3,1 % a dopravních prostředků o 1,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily , ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,8 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 6,2 %. Dále klesly ceny v peněžnictví o 1,6 % a za telekomunikační služby o 0,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu klesly o 0,2 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 0,6 % (v červnu o 2,7 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 5,5 %. Nižší byly ceny brambor o 14,2 % a obilovin o 6,3 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 43,7 %, ovoce o 9,5 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 5,0 % v důsledku vyšších cen mléka o 22,9 %. Ceny skotu byly nižší o 1,9 %, drůbeže o 2,3 %, prasat o 8,6 % a vajec o 11,8 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,3 % (v červnu o 2,0 %). Nejvíce vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 33,3 %, nerostných surovin o 9,1 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 8,4 %. Nejvýznamněji se snížily ceny potravinářských výrobků o 2,2 %, z toho nejvíce ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,3 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 3,0 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 7,5 %, nejvíce klesly ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,2 % (stejně jako v červnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,2 % (v červnu o 2,0 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,2 % (v červnu o 1,5 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,0 %, za služby v oblasti nemovitostí o 1,7 % a za telekomunikační služby o 3,0 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v červnu 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně stouply o 0,2 % (v květnu o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku (o 1,9 %), v Řecku a Maďarsku (shodně o 0,9 %). Na Slovensku vzrostly ceny o 0,7 % a v Německu o 0,6 %. Ceny se snížily pouze v Irsku (o 1,1 %), v Dánsku (o 0,6 %), ve Spojeném království (o 0,5 %) a na Maltě a v Portugalsku (shodně o 0,1 %).

Meziročně ceny v EU 27 v červnu stouply o 3,5 % (v květnu o 3,8 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě (o 16,9 %), v Maďarsku (o 9,1 %), ve Finsku (o 6,5 %) a v Řecku (o 6,1 %). V Německu ceny vzrostly o 1,5 %. Pokles cen byl zaznamenán pouze na Slovensku (o 1,9 %).

* předběžná data
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e -mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@csu.gov.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /katalog-produktu
/1-ep-7 )Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010