Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - říjen 2020

Pozemní stavitelství prohloubilo pokles produkce

Kód: 200035-20

Stavební produkce v říjnu reálně meziročně klesla o 10,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,6 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 35,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 23,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 0,8 % bytů méně.

Stavební produkce1říjnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,7 %. Meziročně klesla o 10,5 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 13,0 % (příspěvek 9,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 4,8 % (příspěvek 1,4 p. b.). 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v říjnu 2020 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2020 meziročně vzrostla o 2,8 %.

Stavební úřady říjnu 2020 vydaly 7 004 stavebních povolení, meziročně o 7,6 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 32,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 35,9 %.

Počet zahájených bytůříjnu 2020 meziročně klesl o 23,8 % a dosáhl hodnoty 2 581 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 11,7 %. bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 43,7 %.

Počet dokončených bytů v říjnu 2020 meziročně klesl o 0,8 % a činil 2 886 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 0,9 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 11,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2020 v EU27 meziročně klesla o 2,7 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,9 % a inženýrské stavitelství kleslo o 1,4 %. Údaje za říjen 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 12. 2020.

_____________________

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za leden až září 2020 za stavební povolení a bytovou výstavbu a za červenec až záři 2020 za stavební produkci.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@csu.gov.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 12. 2020
Navazující výstupy:

https://csu.gov.cz/produkty/sta_cr
https://csu.gov.cz/produkty/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 8. 1. 2021

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010