Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - červen 2013

Deštivý červen omezil stavební práce

Kód: r-8202-13
Stavební produkce v červnu 2013 klesla meziročně o 11,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 16,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 7,6 %. Bylo zahájeno meziročně o 13,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 37,7 % bytů méně.

Stavební produkce v červnu 2013 klesla meziročně o 11,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 9,8 %. Červen 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červnu 2013 meziměsíčně vyšší o 1,3 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 12,5 % (příspěvek -8,6 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 8,1 % (příspěvek -2,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce června 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 31,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu 2013 meziročně snížil o 8,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 2,7 % a činila 27 543 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červnu 2013 meziročně snížil o 16,4 %, stavební úřady jich vydaly 7 264. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 vzrostla o 7,6 %.

Počet zahájených bytů se v červnu 2013 meziročně snížil o 13,2 % a dosáhl hodnoty 1 679 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 60,0 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 16,0 %.

Počet dokončených bytů se v červnu 2013 meziročně snížil o 37,7 % a činil 1 528 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 67,6 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 14,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,7 % a inženýrské stavitelství o 6,8 %. Údaje za červen 2013 Eurostat zveřejní 19. 8. 2013 v 11.00 h.
Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2013

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2013 klesla meziročně o 12,8 %. Produkce pozemního stavitelství klesla o 12,4 % (příspěvek -8,6 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 13,4 % (příspěvek -4,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 8,2 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,7 % a činila 29 086 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 8,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 9 815. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 14,8 % a činila 32,6 mld. Kč, na pozemním stavitelství 17,0 mld. Kč (pokles o 16,9 %) a na inženýrském stavitelství 15,6 mld. Kč (pokles o 12,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 2. čtvrtletí 2013 činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 6,6 % nižší.
Ke konci 2. čtvrtletí 2013 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 11,4 tisíc zakázek (pokles o 11,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 134,7 mld. Kč (pokles o 14,4 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 16,5 %, stavební úřady jich vydaly 21 587. Orientační hodnota těchto staveb činila 68,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 6,4 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2013 činila 1 440,9 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 8,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 3,3 %, nebytových budov vzrostla o 20,1 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2013 se meziročně snížil o 3,9 % a činil 5 767 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 91,6 %, v rodinných domech klesl o 12,6 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 22,1 % a činil 5 310 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 26,1 %, v domech rodinných klesl o 8,8 %.
_______________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 8. 2013
Navazující výstupy: /produkty/sta_cr /produkty/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010