Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - září 2011

Pokles nových zakázek a zaměstnanosti pokračoval

Kód: r-8202-11
Stavební produkce v září 2011 klesla meziročně reálně o 6,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla stavební produkce meziměsíčně vyšší o 0,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,4 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 15,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 2,4 % bytů více. Dokončeno bylo o 41,5 % bytů méně.

* * *

Stavební produkce v září 2011 klesla meziročně reálně o 6,7 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září 2011 meziměsíčně vyšší o 0,3 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 7,3 % (příspěvek -5,0 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 5,5 % (příspěvek -1,7 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce září klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 14,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2011 meziročně snížil o 7,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 28 485 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v září 2011 meziročně zvýšil o 4,4 %, stavební úřady jich vydaly 9 456. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 26,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 15,9 %. Orientační hodnota klesla především na nové výstavbě.

Počet zahájených bytů v září 2011 vzrostl meziročně o 2,4 % a dosáhl hodnoty 2 494 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 10,4 %, v bytových domech poklesl o 5,7 %.

Počet dokončených bytů v září 2011 meziročně poklesl o 41,5 % a činil 1 968 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech poklesl o 14,7 %. V bytových domech poklesl počet dokončených bytů o 73,9 %, což bylo částečně zapříčiněno vysokou srovnávací základnou září 2010.

* * *

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2011

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2011 klesla meziročně reálně o 8,4 %. Produkce pozemního stavitelství klesla o 5,3 % (příspěvek -3,5 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 14,6 % (příspěvek -4,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně snížil o 7,2 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,3 % a činila 29 428 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 2,4 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 11 327. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 32,0 % a činila 41,3 mld. Kč, na pozemním stavitelství 19,1 mld. Kč (pokles o 29,4 %) a na inženýrském stavitelství 22,2 mld. Kč (pokles o 34,0 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 3. čtvrtletí 2011 činila 3,6 mil. Kč a byla meziročně o 33,6 % nižší.
Ke konci 3. čtvrtletí 2011 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,4 tisíc zakázek (pokles o 2,6 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,4 mld. Kč (pokles o 5,7 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 28 396. Na nové stavby bylo vydáno 15 983 stavebních povolení (růst o 3,2 %) a pro změny dokončených staveb 12 413 stavebních povolení (růst o 0,7 %).

Orientační hodnota staveb povolených ve 3. čtvrtletí 2011 činila 78,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 28,8 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 49,9 mld. Kč (pokles o 38,2 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 28,5 mld. Kč (pokles o 2,7 %).

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2011 činila 1 389,7 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 8,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 1,2 %, nebytových budov klesla o 17,4 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně se snížil o 7,4 % a dosáhl hodnoty 7 104 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,4 %, v bytových domech klesl počet zahájených bytů o 12,0 %.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně poklesl o 10,8 % a činil 6 616 bytů. Počet dokončených bytů poklesl jak v rodinných domech (pokles o 3,1 %), tak v domech bytových (pokles o 22,5 %).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,6 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,1 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,2 %. Údaje za září 2011 Eurostat zveřejní 17. 11. 2011 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matěj ka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 11. 2011
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /produkty/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /produkty/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010