Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - říjen 2014

Růst stavební produkce pokračoval

Kód: 200035-14

Stavební produkce v říjnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,6 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 4,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 26,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 7,8 % bytů více.

Stavební produkce v říjnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 2,4 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2014 meziměsíčně nižší o 0,2 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 0,6 % (příspěvek -0,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 8,7 % (příspěvek +2,8 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce října 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 22,8 %. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2014 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,0 % a činila 31 178 Kč. 

Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2014 meziročně snížil o 1,6 %, stavební úřady jich vydaly 7 114.Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 18,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 4,8 %. 

Počet zahájených bytů v říjnu 2014 meziročně vzrostl o 26,0 % a dosáhl hodnoty 1 931 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 14,5 %, počet bytů v bytových domech vzrostl více než třikrát. 

Počet dokončených bytů v říjnu 2014 meziročně se zvýšil o 7,8 % a činil 2 160 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 0,9 %, v bytových domech vzrostl o 56,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2014 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,4 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,3 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 1,9 %. Údaje za říjen 2014 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 12. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním října 2014 revidovány údaje za červenec až září 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz 
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 12. 2014
Navazující výstupy: /produkty/sta_cr  /produkty/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 1. 2015

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010