Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - listopad 2019

Stavební produkce vzrostla

Kód: 200035-19

Stavební produkce v listopadu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 4,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 15,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 11,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 38,0 % bytů více.

Stavební produkce1 v listopadu 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Meziročně vzrostla o 4,5 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 5,3 % (příspěvek +3,6 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 2,7 % (příspěvek +0,9 p. b.). Bez očištění byla celková stavební produkce meziročně vyšší o 3,1 % (listopad 2019 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v listopadu 2019 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2019 meziročně vzrostla o 7,3 %.

Stavební úřady v listopadu 2019 vydaly 6 979 stavebních povolení, meziročně o 2,2 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 30,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 klesla o 15,1 % převážně z důvodu vysoké srovnávací základny.

Počet zahájených bytů v listopadu 2019 meziročně klesl o 11,8 % a dosáhl hodnoty 2 613 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 12,5 %. V bytových domech klesl počet zahájených bytů o 51,4 %.

Počet dokončených bytů v listopadu 2019 meziročně vzrostl o 38,0 % a činil 3 596 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu o 19,5 %, v bytových domech byl počet dokončených bytů dvojnásobný.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,2 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,4 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,4 %. Údaje za listopad 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 01. 2020.

_____________________
Poznámky:
Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e‑mail: radek.matejka@csu.gov.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 6. 1. 2020
Navazující výstupy:
https://csu.gov.cz/produkty/sta_cr
https://csu.gov.cz/produkty/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2020

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010