Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - srpen 2012

Pokles stavební produkce pokračoval

Kód: r-8202-12
Stavební produkce v srpnu 2012 klesla meziročně reálně o 4,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 131,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 15,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 3,3 % bytů více.

Stavební produkce v srpnu 2012 klesla meziročně reálně o 4,7 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu 2012 meziměsíčně nižší o 1,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 4,8 % (příspěvek -3,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 4,3 % (příspěvek -1,4 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce srpna klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 21,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu 2012 meziročně snížil o 5,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,8 % a činila 30 842 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v srpnu 2012 meziročně snížil o 7,4 %, stavební úřady jich vydaly 9 057. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 53,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 131,2 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb pro energetiku a průmysl.

Počet zahájených bytů se v srpnu 2012 meziročně snížil o 15,9 % a dosáhl hodnoty 1 952 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 28,8 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 12,6 %.

Počet dokončených bytů v srpnu 2012 meziročně vzrostl o 3,3 % a činil 2 825 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 74,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 20,1 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 5,4 % a inženýrské stavitelství o 8,0 %. Údaje za srpen 2012 Eurostat zveřejní 17. 10. 2012 v 11.00 h.
___________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 10. 2012
Navazující výstupy: /produkty/sta_cr /produkty/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010