Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - prosinec 2010

Stavební produkce v roce 2010 klesla o 7,8 %

Kód: r-8202-10
Stavební produkce v prosinci 2010 meziročně klesla o 14,6 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 13,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,9 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 25,6 %. Bylo zahájeno meziročně o 0,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,5 % bytů méně.
V roce 2010 klesla stavební produkce meziročně o 7,8 %. Stavební úřady vydaly o 6,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota meziročně klesla o 2,2 %. Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku meziročně vzrostla o 5,4 %. V roce 2010 bylo zahájeno o 24,6 % méně bytů než v roce 2009, dokončeno bylo o 5,3 % bytů méně.

* * *

Stavebnictví v prosinci 2010

Stavební produkce v prosinci 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 14,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 15,7 %. Prosinec 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2010 meziměsíčně nižší o 13,4 %. Propad stavební produkce ovlivnily kromě úbytku stavebních zakázek také nepříznivé klimatické podmínky (v prosinci 2010 spadlo o 36 % více srážek než je dlouhodobý normál a průměrná teplota byla o 3,9 °C nižší proti dlouhodobému normálu). Produkce v pozemním stavitelství klesla o 14,3 % (příspěvek -10,5 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 15,6 % (příspěvek -4,1 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2010 meziročně snížil o 0,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 6,5 % a činila 35 256 Kč. Pokles průměrné mzdy byl zčásti způsoben vysokou základnou z roku 2009, kdy byly vyplaceny mimořádné roční odměny, třinácté platy a také prémie za dokončení velkých akcí a splnění hospodářského výsledku. Podobné odměny sice byly vyplaceny i na konci roku 2010, ale již ne v takovém rozsahu a objemu jako v roce 2009.

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2010 meziročně snížil o 2,9 %, stavební úřady jich vydaly 8 456. Na nové stavby bylo vydáno 4 910 stavebních povolení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 1,4 %) a pro změny dokončených staveb 3 546 stavebních povolení (příspěvek -2,1 p. b., pokles o 4,9 %).

Orientační hodnota staveb povolených v prosinci 2010 činila 26,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 25,6 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 15,4 mld. Kč (příspěvek -14,9 p. b., pokles o 25,8 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 11,4 mld. Kč (příspěvek -10,7 p. b., pokles o 25,4 %).

Počet zahájených bytů v prosinci 2010 poklesl meziročně o 0,8 % a dosáhl hodnoty 2 172 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně poklesl o 4,7 % (příspěvek -2,5 p. b.). Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 0,2 % (příspěvek 0,1 p. b.).

Počet dokončených bytů v prosinci 2010 meziročně klesl o 16,5 % a činil 4 982 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,6 % (příspěvek +2,3 p. b.), v domech bytových klesl o 57,2 % (příspěvek -21,6 p. b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství kleslo o 6,5 %. Údaje za prosinec 2010 Eurostat zveřejní 17.2. 2011 v 11,00 hod.

* * *

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2010

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 4,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 5,2 %. Ve 4. čtvrtletí 2010 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více. Produkce pozemního stavitelství klesla o 3,1 % (příspěvek -2,0 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 8,4 % (příspěvek -2,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,9 % a činila 32 522 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o 29,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 9 968. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 19,2 % a činila 39,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 14,1 mld. Kč (příspěvek -11,1 p. b., pokles o 27,6 %) a na inženýrském stavitelství 25,1 mld. Kč (příspěvek -8,1 p. b., pokles o 13,5 %).

Počet vydaných stavebních povolení se ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 26 471.

Orientační hodnota staveb povolených ve 4. čtvrtletí 2010 činila 92,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 7,8 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 62,8 mld. Kč (příspěvek -3,8 p. b., pokles o 5,7 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 30,1 mld. Kč (příspěvek -4,0 p. b., pokles o 11,9 %).

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 19,1 % a dosáhl hodnoty 6 168 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek -6,9 p. b., pokles o 12,5 %), tak v domech bytových (příspěvek -6,1 p. b., pokles o 27,0 %).

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o 1,9 % a činil 12 911 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl (příspěvek +8,0 p. b., růst o 14,2 %), v domech bytových klesl (příspěvek -9,9 p. b., pokles o 30,6 %).

* * *

Stavebnictví v roce 2010

Stavební produkce v roce 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 7,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 8,0 %. V roce 2010 bylo ve srovnání s předchozím rokem o 2 pracovní dny více. Produkce pozemního stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 8,4 % (příspěvek -5,6 p. b.) a inženýrské stavitelství kleslo o 6,7 % (příspěvek -2,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2010 meziročně snížil o 3,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 28 734 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2010 meziročně vzrostl o 15,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 39 121. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,4 % a činila 194,3 mld. Kč, na pozemním stavitelství 81,2 mld. Kč (příspěvek +2,5 p. b., růst o 6,1 %) a na inženýrském stavitelství 113,1 mld. Kč (příspěvek +2,9 p. b., růst o 5,0 %). Nárůst hodnoty nových stavebních zakázek byl ovlivněn nízkou srovnávací základnou z roku 2009, kdy hodnota uzavřených zakázek meziročně klesla o 26,2 %.
Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v roce 2010 činila 5,0 mil. Kč a byla meziročně o 8,9 % nižší.
Ke konci roku 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 9,2 tisíc zakázek (růst o 4,5 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 143,3 mld. Kč (pokles o 18,0 %).

Počet vydaných stavebních povolení se v roce 2010 meziročně snížil o 6,2 %, stavební úřady jich vydaly 105 743. Na nové stavby bylo vydáno 59 106 stavebních povolení (příspěvek -3,6 p. b., pokles o 6,4 %) a na změny dokončených staveb 46 637 stavebních povolení (příspěvek -2,6 p. b., pokles o 5,8 %) .

Orientační hodnota staveb povolených v roce 2010 činila 398,8 mld. Kč a v porovnání s rokem 2009 klesla o 2,2 %. Novou výstavbou by měly vzniknout stavby v hodnotě 281,5 mld. Kč (příspěvek +4,0 p. b., růst o 6,2 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 117,3 mld. Kč (příspěvek -6,2 p. b., pokles o 17,6 %) . Byla povolena výstavba 27 staveb s orientační hodnotou vyšší než 1 mld. Kč - z velké části se jedná o stavby dopravní infrastruktury a stavby pro energetiku.

Podlahová plocha budov povolených v roce 2010 činila 6 496,0 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 4,3 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 19,6 % a nebytových budov vzrostla o 20,9 %.

Počet zahájených bytů v roce 2010 meziročně poklesl o 24,6 % a dosáhl hodnoty 28 135 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek –5,7 p. b., pokles o 11,4 %), tak v domech bytových (příspěvek –14,1 p. b., pokles o 47,5 %).

Počet dokončených bytů v roce 2010 meziročně poklesl o 5,3 % a činil 36 446 bytů. Počet dokončených bytů převýšil počet bytů zahájených . Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl (příspěvek +1,7 p. b., růst o 3,3 %), v domech bytových klesl (příspěvek 7,4 p. b., pokles o 20,8 %).
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2011
Termín ukončení zpracování: 3. 2. 2011

* Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010