Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - únor 2013

Stavební produkce vzrostla také díky počasí

Kód: r-8202-13
Stavební produkce v únoru 2013 vzrostla meziročně o 2,3 %, což bylo zčásti ovlivněno nízkou srovnávací základnou v únoru 2012. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 9,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 19,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 0,6 % bytů méně.

Stavební produkce v únoru 2013 vzrostla meziročně o 2,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 3,0 %. Únor 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní a zároveň kalendářní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v únoru 2013 meziměsíčně vyšší o 3,2 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 2,2 % (příspěvek +1,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 2,7 % (příspěvek +0,6 p. b.). Dobrý výsledek stavební produkce byl zčásti ovlivněn nízkou srovnávací základnou v únoru 2012, kdy extrémně nízké teploty (průměrná teplota o 4,1 °C nižší proti dlouhodobému normálu) dočasně zastavily práce na některých stavbách a byl tak zaznamenán meziroční pokles stavební produkce o 16,3 %. Stavební produkce od počátku roku do konce února 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 38,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v únoru 2013 meziročně snížil o 6,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 2,1 % a činila 25 582 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v únoru 2013 meziročně snížil o 5,8 %, stavební úřady jich vydaly 6 384. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 9,9 %.

Počet zahájených bytů se v únoru 2013 meziročně snížil o 19,9 % a dosáhl hodnoty 1 477 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 41,3 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 16,4 %.

Počet dokončených bytů se v únoru 2013 meziročně snížil o 0,6 % a činil 2 079 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 77,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 7,1 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 8,0 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 7,7 % a inženýrské stavitelství o 9,5 %. Údaje za únor 2013 Eurostat zveřejní 17. 4. 2013 v 11.00 h.
____________________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 4. 2013
Navazující výstupy: /produkty/sta_cr /produkty/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010