Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - leden 2014

Stavební produkce meziročně: +5,0 %

Kód: 200035-14
Stavební produkce v lednu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 27,3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 21,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 32,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 23,7 % bytů méně.

Stavební produkce v lednu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,0 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu 2014 meziměsíčně nižší o 1,5 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 5,4 % (příspěvek +4,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 3,2 % (příspěvek +0,7 p. b.). Na růst stavební produkce mělo vliv příznivé počasí (průměrná teplota byla o 3,3 °C vyšší proti dlouhodobému normálu a srážky byly o 38 % pod normálem) a také nízká srovnávací základna minulého roku (z lednových údajů o stavební produkci byl ten z roku 2013 nejnižší od roku 2000). Stavební produkce v lednu 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 36,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2014 meziročně snížil o 8,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,0 % a činila 27 647 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v lednu 2014 meziročně snížil o 27,3 %, stavební úřady jich vydaly 5 119. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 21,7 % (v důsledku velmi nízké srovnávací základny minulého roku).

Počet zahájených bytů se v lednu 2014 meziročně zvýšil o 32,6 % a dosáhl hodnoty 1 978 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 31,8 %, u bytů v bytových domech vzrostl šestinásobně. Extrémní meziroční nárůst počtu zahájených bytů v bytových domech je důsledkem velmi nízké srovnávací základny minulého roku a zároveň vydaného povolení na výstavbu velkého bytového komplexu v Praze.

Počet dokončených bytů se v lednu 2014 meziročně snížil o 23,7 % a činil 1 762 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 15,6 %, v bytových domech klesl o 51,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2013 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,8 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,1 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 2,3 %. Údaje za leden 2014 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 3. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 10. 3. 2014
Navazující výstupy: /produkty/sta_cr /produkty/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 4. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010