Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2011

Spotřebitelské ceny meziměsíčně mírně klesly

Kód: r-7101-11
Spotřebitelské ceny klesly meziměsíčně v září proti srpnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení sezónních cen rekreačních pobytů v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen v září mírně zrychlil na 1,8 % (z 1,7 % v srpnu).

* * *

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v září o 0,2 % ovlivnilo podobně jako v minulých letech především snížení cen dovolených s komplexními službami o 13,3 % v důsledku končící letní sezóny.
V dopravě byly nižší ceny pohonných hmot o 0,2 %. Z potravin se snížily ceny zejména jedlých olejů o 2,6 %, jablek o 6,0 %, peckovin a bobulovin o 8,6 %, brambor o 5,5 %, ostatní zeleniny (kořenové a košťálové) o 9,8 %.

Na zvyšování cenové úrovně působilo zejména zvýšení cen oděvů o 1,7 % a obuvi o 3,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly hlavně ceny chleba o 1,6 %, vajec o 9,9 %, citrusů o 7,0 %, plodové zeleniny o 17,6 %, marmelád a džemů o 4,4 % a nealkoholických nápojů o 1,0 %. V souvislosti se zahájením nového školního roku vzrostly poplatky v mateřských školách o 4,1 %, ve školních družinách o 5,9 %, školné na soukromých středních školách o 1,5 %, vyšších odborných a vysokých školách o 2,4 %. Podobně v oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravování v mateřských školách o 3,5 %, ve školních jídelnách o 2,6 % a za ubytování v internátech o 2,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb klesly o 0,7 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 1,8 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v srpnu. Tento vývoj ovlivnilo zrychlení cenového růstu zejména v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, doprava, stravování a ubytování. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zrychlil růst cen zejména běžného pečiva na 39,0 % (ze 33,7 % v srpnu), cukru na 33,7 % (z 27,3 % v srpnu) a nealkoholických nápojů na 9,5 % (z 8,8 % v srpnu). U ovoce zmírnil pokles cen v září na 6,4 % (ze 7,3 % v srpnu). V dopravě zrychlil růst cen pohonných hmot, které byly v září meziročně vyšší o 10,7 % (v srpnu o 9,9 %). Ceny dopravních služeb vzrostly o 2,1 % (v srpnu o 1,7 %). Ve veřejném stravování byly vyšší ceny v závodních jídelnách o 4,2 % (v srpnu o 3,1 %), ve školních jídelnách o 3,2 % (v srpnu o 0,8 %) a v mateřských školách o 3,7 % (v srpnu o 0,5 %).

Největší vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. Ceny chleba byly vyšší o 26,3 %, mouky o 32,1 %, mléka o 11,4 %, jedlých olejů o 19,1 %, kakaa o 14,7 %, kávy o 25,5 %. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 11,5 %, elektřiny o 4,8 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,6 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 3,3 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 9,0 % a tržní o 0,8 %.

Nižší než loni byly ceny v oddíle odívání a obuv vlivem poklesu cen oděvů o 1,9 %. Pokračoval meziroční pokles cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 5,2 %). V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 9,6 %. V oddíle rekreace a kultura byly i nadále nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 12,1 %). Ceny dovolených s komplexními službami byly o 1,0 % nižší než v září 2010.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 1,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 1,8 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v srpnu stejně jako v červenci 2,9 %. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (o 5,6 %) a nejméně v Irsku (o 1,0 %). V Německu zpomalil cenový růst v srpnu na 2,5 % (ze 2,6 % v červenci). Na Slovensku zrychlil růst HICP na 4,1 % (ze 3,8 % v červenci). Podle předběžných výpočtů klesl v září 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně vzrostl stejně jako v srpnu o 2,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za září 2011 je 3,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2011Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010