Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2015

Meziroční pokles cen potravin a pohonných hmot pokračoval

Kód: 012024-15

Spotřebitelské ceny klesly v listopadu proti říjnu o 0,4 %, což byl největší meziměsíční pokles cen od září 2013. Vývoj cen v listopadu ovlivnilo snížení cen ve většině oddílů spotřebního koše, z toho nejvíce v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák, doprava, rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,1 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen ovoce a zeleniny shodně o 1,8 %, z toho ceny brambor klesly o 8,0 %. Pokles cen nastal i u řady dalších potravin. Ceny mouky klesly o 8,4 %, mléka o 4,4 %, sýrů o 0,7 %, jogurtů o 1,1 %, olejů a tuků o 2,1 %, cukru o 6,1 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,9 %, nealkoholických nápojů o 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny lihovin o 2,6 %, piva o 0,6 % a tabákových výrobků o 0,4 %. V oddíle doprava pokračoval již čtvrtý měsíc pokles cen pohonných hmot, který byl v listopadu 2,4 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (29,67 Kč/l) byla v listopadu nejnižší od prosince 2009 a cena motorové nafty (29,44 Kč/l) od února 2010. V oddíle rekreace a kultura klesly ceny dovolených s komplexními službami o 2,2 %. V oddíle zdraví se snížily ceny lázeňských pobytů o 4,5 %. V oddíle stravování a ubytování byly nižší ceny ubytovacích služeb o 0,9 %, ceny stravovacích služeb se nezměnily.

Mírné meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen nastalo v oddíle odívání a obuv, kde ceny obuvi vzrostly o 0,4 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 0,2 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny běžného pečiva o 1,1 %, hovězího masa o 2,3 %, ryb1,7 %, vajec o 1,5 %, másla o 0,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 % a ceny služeb o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 0,1 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu. Tento vývoj ovlivnilo zejména prohloubení poklesu cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde v listopadu ceny chleba klesly o 4,1 % (v říjnu o 3,2 %), mouky o 15,1 % (v říjnu o 8,8 %), vajec o 11,6 % (v říjnu o 7,4 %), mléka o 16,6 % (v říjnu o 15,6 %), olejů a tuků o 5,7 % (v říjnu o 4,3 %), cukru o 20,9 % (v říjnu o 18,5 %). Ceny běžného pečiva přešly z cenového růstu o 1,2 % v říjnu v pokles o 0,4 % v listopadu. Podobně ceny nealkoholických nápojů klesly o 2,8 % (v říjnu růst o 0,1 %). Vliv mělo i zpomalení růstu cen brambor na 62,8 % z 85,5 % v říjnu.

Na zvyšování meziroční cenové hladiny měly v listopadu největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 7,2 % a ceny alkoholických nápojů o 1,9 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení a v oddíle rekreace a kultura. V oddíle bydlení vzrostly ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 1,1 %, tepla o 2,3 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,6 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 7,3 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 2,0 % a ceny obuvi o 6,3 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,4 % a ubytovacích služeb o 0,8 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,6 % a ceny finančních služeb o 2,0 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působil nadále nejvíce pokles cen v oddíle doprava vlivem snížení cen pohonných hmot o 17,6 %. Snižující vliv, který v listopadu zesílil, měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které byly v listopadu nižší o 1,4 %. Pokračoval pokles cen v oddílech zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků), pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 0,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu 0,0 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v září. Pokles cen nastal ve třinácti zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (−1,8 %) a v Rumunsku (−1,4 %). Naopak nejvíce vzrostly ceny na Maltě (o 1,6 %) a v Belgii (o 1,2 %). Na Slovensku klesly ceny v říjnu stejně jako v září, tj. o 0,5 %. V Německu přešly ceny z poklesu o 0,2 % v září v růst o 0,2 % v říjnu. Podle předběžných výpočtů byla v listopadu meziměsíční změna HICP v ČR −0,5 % a meziroční změna 0,0 % (v říjnu růst o 0,2 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad 2015 je 0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2016 budou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností v roce 2014. Nově vypočítávané indexy budou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k původnímu základu průměr roku 2005 = 100. Tím bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů se základem průměr roku 2005 = 100, ze které budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

_______________________ 
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-15 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://csu.gov.cz/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 12. 1. 2016

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010