Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2015

Ceny pohonných hmot vzrostly

Kód: 012024-15


Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle doprava a v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v předcházejících třech měsících.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava ovlivnily ceny pohonných hmot, které po čtyřech měsících výrazného poklesu v březnu vzrostly o 4,4 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 2,2 %. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 1,2 % a obuvi o 1,7 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ceny zaznamenaly mírné oboustranné pohyby, které se v souhrnu navzájem kompenzovaly. Vyšší byly především ceny ovoce o 1,2 %, běžného pečiva o 0,5 %, těstovin o 2,8 %, drůbeže o 0,9 %, vajec o 3,1 %, olejů a tuků o 0,8 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,8 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 0,4 %, z toho ceny brambor o 8,9 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v březnu působil pokles cen v oddíle rekreace a kultura v důsledku snížení cen dovolených s komplexními službami o 4,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly nižší zejména ceny osobní péče o 1,0 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák klesly ceny alkoholických nápojů o 1,2 %. Z potravin klesly zejména ceny vepřového masa o 0,8 %, mléka o 0,9 %, sýrů o 1,8 %, jogurtů o 1,9 %, cukru o 3,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 0,2 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v předcházejících třech měsících. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde se ceny tabákových výrobků zvýšily o 8,4 % (v únoru o 6,1 %). V oddíle doprava došlo ke snížení cenového poklesu vlivem zmírnění poklesu cen pohonných hmot v březnu na -12,7 % z -17,1 % v únoru.

Největší vliv na zvyšování cenové hladiny měly v březnu ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny zemního plynu o 4,5 %, vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 0,9 %, tepla o 1,2 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,6 % a ceny finančních služeb o 6,8 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 2,6 % a obuvi o 10,1 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 5,0 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil pokles cen v oddíle doprava a dále pokles cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, zdraví, pošty a telekomunikace. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly meziročně zejména ceny ovoce o 5,2 % a zeleniny o 6,7 % (z toho ceny brambor o 33,1 %). Ceny běžného pečiva klesly o 1,1 %, vepřového masa o 5,4 %, mléka o 5,3 %, sýrů o 5,3 %, jogurtů o 5,3 %, jedlých olejů o 6,6 %. Pokles cen v oddíle zdraví byl důsledkem zrušení regulačních poplatků od ledna 2015. Meziroční pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku snížení cen telefonických a telefaxových služeb o 1,3 % a mobilních telefonů o 20,2 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb byly vyšší o 0,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 0,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru -0,2 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v lednu. Ceny vzrostly jen v pěti zemích EU v rozmezí od 0,1 % v Itálii do 0,7 % ve Švédsku. Naopak největší pokles cen nastal v Řecku (-1,9 %) a Bulharsku (-1,7 %). Na Slovensku klesly ceny o 0,6 % (v lednu o 0,5 %). V Německu se ceny snížily o 0,1 % (v lednu o 0,5 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v březnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 0,1 % (v únoru meziroční pokles o 0,1 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2015 je -0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
_______________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-15 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
https://csu.gov.cz/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 12. 5. 2015

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010