Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2017

Ceny pohonných hmot dále klesaly

Kód: 012024-17

Spotřebitelské ceny zůstaly v červnu na úrovni měsíce května (meziměsíční změna 0,0 %). Zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje bylo kompenzováno snížením cen v oddílech doprava a též odívání a obuv. Meziročně byly spotřebitelské ceny vyšší o 2,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v květnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura způsobily vyšší ceny dovolených s komplexními službami o 4,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly zejména ceny jogurtů o 6,1 %, mléka o 2,8 % a masa o 0,6 %. Cena čerstvého másla vzrostla o 12,0 % a dosáhla nejvyšší hodnoty v historii (187,47 Kč/kg).

Na snižování cenové hladiny působily ceny v oddíle doprava, kde již čtvrtý měsíc pokračoval pokles cen pohonných hmot, který v červnu činil 1,9 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,01 Kč/l) byla v červnu nejnižší od prosince 2016, cena motorové nafty (28,99 Kč/l) od listopadu 2016. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 1,7 % a ceny obuvi o 0,8 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny zeleniny o 4,7 %, z toho ceny plodové zeleniny o 15,4 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb o 0,4 % vzrostly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 2,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v květnu. Tento vývoj ovlivnilo jednak zmírnění růstu cen v oddíle doprava a v oddíle odívání a obuv, jednak zrychlení meziročního cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zpomalení meziročního cenového růstu v oddíle doprava ovlivnily ceny pohonných hmot, které zmírnily růst na 1,7 % (ze 7,8 % v květnu). V oddíle odívání a obuv přešly ceny oděvů z květnového růstu o 0,2 % v pokles o 0,5 % v červnu a ceny obuvi zpomalily růst na 3,5 % (ze 4,3 % v květnu). Zvýšení cenové hladiny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje bylo způsobeno zrychlením cenového růstu řady potravin. Ceny pekárenských výrobků a obilovin byly vyšší o 5,8 % (v květnu o 5,1 %), vajec o 23,6 % (v květnu o 17,5 %), mléka o 10,4 % (v květnu o 5,2 %), sýrů o 15,9 % (v květnu o 14,3 %), jogurtů o 13,5 % (v květnu o 8,8 %), čerstvého másla o 42,6 % (v květnu o 21,3 %), cukru o 21,2 % (v květnu o 19,6 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 5,4 %). Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny čistého nájemného o 2,6 %, vodného o 1,2 %, stočného o 0,4 %, elektřiny o 0,3 %, tuhých paliv o 5,0 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 6,4 % a ceny ubytovacích služeb o 2,6 %. V oddíle doprava ceny vzrostly o 2,2 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působil pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti (o 0,4 %) a v oddíle pošty a telekomunikace, kde se snížily ceny mobilních telefonů o 14,1 %. V oddíle bydlení byly nižší ceny tepla a teplé vody o 2,2 % a ceny zemního plynu o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,0 % a ceny služeb o 3,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,2 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 1,7 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 1,6 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v dubnu. Nejvíce ceny vzrostly v Estonsku (o 3,5 %) a v Litvě (o 3,2 %), zatímco v Irsku byl meziroční růst cen nulový. Na Slovensku cenový růst v květnu zrychlil na 1,1 % z 0,8 % v dubnu. V Německu byly ceny vyšší o 1,4 % (v dubnu o 2,0 %). Podle předběžných výpočtů byla v červnu meziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 2,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2017 je 1,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2017 je nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedochází k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 je nadále počítána i publikována, ale nejsou z ní již odvozovány jiné indexy.

____________________
1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-17 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:
https://csu.gov.cz/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2017

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010