Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2011

Meziroční inflace vzrostla

Kód: r-7101-11
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v říjnu proti září o 0,3 %. Tento růst ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zrychlil na 2,3 % (z 1,8 % v září).

* * *

Meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen v říjnu o 0,3 % způsobilo zvýšení cen ovoce o 7,9 %, plodové zeleniny o 7,2 %, vajec o 7,7 %, čokolády a čokoládových výrobků o 2,5 %, nečokoládových cukrovinek o 4,4 %. Ceny masa vzrostly o 0,8 %, mléka o 0,7 %, olejů a tuků o 0,8 %. Ceny oděvů se zvýšily o 1,8 % a obuvi o 2,7 %. V bydlení se zvýšily ceny zemního plynu o 0,7 %. V dopravě vzrostly ceny pohonných hmot o 0,5 %. Ceny finančních služeb se zvýšily o 0,4 %.

Na snižování cenové úrovně působilo zejména snížení cen lázeňských pobytů o 5,7 % a tuzemských rekreačních pobytů o 6,6 %. Z potravin se snížily především ceny brambor o 11,1 %, ostatní zeleniny (kořenové a košťálové) o 8,9 %, cukru o 2,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb klesly o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 2,3 %, což je o 0,5 procentního bodu více než v září. Zrychlení cenového růstu nastalo zejména v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák, doprava. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny hovězího masa o 4,9 % (ze 3,7 % v září), vajec o 14,6 % (ze 6,7 % v září), rostlinných tuků o 14,7 % (z 12,7 % v září), kakaa o 18,3 % (ze 14,7 % v září), minerálních a stolních vod o 9,0 % (z 5,6 % v září). Ceny ovoce vzrostly v říjnu o 6,1 %, zatímco v září byly meziročně o 6,4 % nižší. Ceny alkoholických nápojů se zvýšily o 3,3 % (v září o 2,2 %). V dopravě zrychlil růst cen pohonných hmot na 11,5 % (z 10,7 % v září) a snížil se pokles cen automobilů na 2,1 % (ze 3,0 % v září).

Největší vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen, který v říjnu ještě posílil, měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny chleba byly vyšší o 25,7 %, běžného pečiva o 34,9 %, mouky o 28,1 %, mléka o 9,2 %, cukru o 27,8 %, kávy o 26,3 %. V pořadí druhý nejsilnější vliv měly ceny bydlení, kde vzrostly ceny zemního plynu o 12,5 %, elektřiny o 4,6 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,7 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 3,7 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 9,3 % a tržní o 1,3 %.

Na snižování meziročního růstu nejvíce působily ceny v oddíle rekreace a kultura především vlivem poklesu cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 11,5 %. Pokračoval meziroční pokles cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,6 %). Nižší než loni byly ceny v oddíle odívání a obuv v důsledku poklesu cen oděvů o 1,8 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 9,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,9 % a ceny služeb o 1,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 1,9 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v září 3,3 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v srpnu. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (o 5,4 %) a nejméně v Irsku (o 1,3 %). Ke zrychlení cenového růstu došlo v řadě zemí EU. V Německu zrychlil růst cen v září na 2,9 % (ze 2,5 % v srpnu). Podobně na Slovensku zrychlil růst HICP v září na 4,4 % (v srpnu 4,1 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v říjnu 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 2,6 % (v září o 2,1 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za říjen 2011 je 3,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 9. 12. 2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010