Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2016

Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil

Kód: 012024-16

Spotřebitelské ceny klesly v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnil zejména pokles cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v únoru.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura způsobilo zejména snížení cen dovolených s komplexními službami o 5,9 %. Mírný pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácností ovlivnilo zejména snížení cen pracích prostředků o 2,2 %, čisticích a úklidových prostředků o 3,3 %. Hladina spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se meziměsíčně nezměnila, ale ceny jednotlivých druhů potravin zaznamenaly oboustranné pohyby. Ceny drůbeže klesly o 1,8 %, sýrů o 2,3 %, jogurtů o 4,1 %, másla o 2,1 %, chleba o 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny lihovin o 4,0 %. V oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot o 0,5 %, přičemž ceny benzinu Natural 95 byly nižší o 0,7 % a ceny motorové nafty o 0,7 % vzrostly.

Na zvyšování cenové hladiny působil zejména růst cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů i obuvi vzrostly shodně o 1,1 %. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léků o 1,0 % a sezónní ceny lázeňských pobytů o 4,0 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,8 %. Z potravin se zvýšily především ceny zeleniny o 6,3 %, z toho ceny brambor vzrostly o 9,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v únoru. Tento vývoj ovlivnilo zejména prohloubení meziročního poklesu cen v oddíle doprava, kde byly ceny pohonných hmot v březnu nižší o 15,3 % (v únoru pokles o 11,1 %). Důvodem bylo výrazné meziměsíční zvýšení cen pohonných hmot v březnu 2015. V oddíle rekreace a kultura došlo ke zpomalení meziročního cenového růstu zejména vlivem cen dovolených s komplexními službami, které byly v březnu vyšší o 6,9 % (v únoru o 8,3 %).

Na zvyšování meziroční cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde vzrostly ceny alkoholických nápojů o 3,6 % a tabákových výrobků o 2,4 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení a ceny v oddíle rekreace a kultura. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 1,3 %, vodného o 0,5 %, stočného o 3,3 %, elektřiny o 1,2 %, tepla o 0,2 %. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 0,5 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,0 % a ceny obuvi o 7,0 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 1,3 % a ceny ubytovacích služeb o 1,0 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil pokles cen v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší než v březnu 2015 zejména ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,8 %, masa o 2,5 %, vajec o 14,6 %, mléka o 16,7 %, sýrů o 11,9 %, jogurtů o 10,8 %, másla o 11,9 %, cukru o 16,1 %. Meziroční růst zaznamenaly hlavně ceny zeleniny o 20,8 % (z toho ceny brambor o 52,4 %) a ceny ovoce o 2,5 %. Pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 1,5 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,3 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 0,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru −0,2 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v lednu. Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (o 1,1 %), v Rakousku a na Maltě shodně o 1,0 %. Naopak v patnácti zemích EU ceny klesly, z toho nejvíce na Kypru (o 2,2 %) a v Rumunsku (o 2,1 %). Na Slovensku klesly ceny v únoru o 0,3 % (v lednu o 0,6 %). V Německu přešly ceny z lednového růstu o 0,4 % v pokles o 0,2 % v únoru. Podle předběžných výpočtů byla v březnu meziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 0,3 % (v únoru 0,5 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2016 je −0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 * *

Od ledna 2016 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2014. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k původnímu základu průměr roku 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů se základem průměr roku 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš

_________________________
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-16 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://csu.gov.cz/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2016

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010