Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2016

Meziroční růst spotřebitelských cen se nezměnil

Kód: 012024-16

Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle doprava a oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu stejně jako v květnu, tj. o 0,1 %.


Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo zvýšení cen pohonných hmot o 4,0 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 1,3 %.

Na snižování cenové hladiny působil zejména pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde se snížily především ceny chleba o 1,6 %, vajec o 6,2 %, mléka o 2,0 %, sýrů o 1,1 %, ostatních mléčných výrobků o 1,9 %, másla o 3,7 %, nealkoholických nápojů o 0,8 %. Ceny zeleniny klesly o 2,9 %, přičemž ceny plodové zeleniny se snížily o 15,1 %, zatímco ceny brambor, v důsledku přechodu trhu z pozdních na rané brambory, vzrostly o 11,5 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 1,0 % a ceny obuvi se nezměnily.

Ceny zboží úhrnem i ceny služeb vzrostly shodně o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu stejně jako v květnu o 0,1 %. Tento vývoj byl především důsledkem zmírnění poklesu cen v oddíle doprava a naopak vlivem prohloubení cenového poklesu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle doprava zmírnil pokles cen pohonných hmot v červnu na 10,2 % ze 12,9 % v květnu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly zejména ceny ovoce o 5,7 % (v květnu o 3,2 %), chleba o 2,2 % (v květnu o 0,8 %), ostatních mléčných výrobků o 7,3 % (v květnu o 5,3 %), másla o 10,5 % (v květnu o 9,3 %), nealkoholických nápojů o 1,5 % (v květnu o 0,6 %). U zeleniny zpomalil cenový růst v červnu na 2,1 % ze 4,1 % v květnu vlivem vývoje cen brambor, které byly vyšší o 10,4 % (v květnu o 43,7 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červnu největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde vzrostly ceny tabákových výrobků o 5,1 % a alkoholických nápojů o 2,5 %. Vliv na zvyšování měly rovněž ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny čistého nájemného o 1,5 %, vodného o 1,6 %, stočného o 5,3 %, elektřiny o 1,2 %, tepla o 0,9 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 0,4 % a ceny obuvi o 5,2 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly především ceny rekreačních a kulturních služeb o 2,1 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,3 %, zatímco ceny ubytovacích služeb se nezměnily. V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily především ceny kadeřníků a služeb osobní péče o 2,2 % a finančních služeb o 2,1 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil pokles cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly ceny mléka o 12 %, sýrů o 11 %, jogurtů o 11,6 %. V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 6,9 %. Snižující vliv pokračoval i v oddíle doprava (o 2,3 %).

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,7 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 1,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 99,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 0,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v květnu −0,1 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (o 1,6 %) a na Maltě (o 1,0 %). Naopak v šestnácti zemích EU ceny klesly, z toho nejvíce v Rumunsku (o 3,0 %) a Bulharsku (o 2,5 %). Na Slovensku klesly ceny v květnu o 0,7 % (v dubnu o 0,4 %). V Německu byla meziroční změna cen v květnu 0,0 % (v dubnu pokles o 0,3 %). Podle předběžných výpočtů byla v červnu meziměsíční změna HICP v ČR 0,1 % a meziroční −0,1 % (v květnu 0,0 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2016 je 0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-16 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://csu.gov.cz/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2016[1]) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010