Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2024

Meziroční cenový růst zpomalil

Kód: 012024-24

10. 07. 2024

Spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně spotřebitelské ceny v červnu vzrostly o 2,0 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu.

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně klesly spotřebitelské ceny v červnu o 0,3 %. V oddíle doprava byly nižší ceny pohonných hmot a olejů o 3,7 % a ceny automobilů o 0,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly zejména ceny výrobků ve skupině mléko, sýry, vejce o 0,9 %, nealkoholických nápojů o 1,3 %, uzenin o 0,9 %, ovoce o 1,0 % a cukru o 7,3 %. Pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl ovlivněn nižšími cenami lihovin o 1,5 %, piva o 1,0 % a vína o 1,0 %. Na zvyšování celkové cenové hladiny působil v červnu především růst cen v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 0,5 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly především ceny kulturních služeb o 2,7 %. Z potravin byly vyšší zejména ceny másla o 3,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 %, zatímco ceny služeb o 0,4 % vzrostly.
 

Meziroční srovnání

„Spotřebitelské ceny v červnu oslabily svůj meziroční růst na 2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zmírněním cenového růstu ve většině oddílů spotřebního koše. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ceny meziročně klesly, a to zhruba o 4 %,uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 2,0 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu. Toto zpomalení1) meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava a v oddíle rekreace a kultura. V oddíle doprava zmírnil růst cen pohonných hmot a olejů z 10,8 % v květnu na 6,1 % v červnu. V oddíle rekreace a kultura přešly ceny dovolených s komplexními službami z květnového růstu o 8,4 % v pokles o 0,1 % v červnu v důsledku nástupu cen pobytů v sezónních destinacích.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v červnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu2) o 7,0 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 4,7 %, vodného o 10,9 %, stočného o 13,4 %, elektřiny o 10,6 % a tepla a teplé vody o 4,7 %. Ceny zemního plynu meziročně klesly o 7,9 % a tuhých paliv o 3,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle stravování a ubytování v důsledku vyšších cen stravovacích služeb o 7,4 % a ubytovacích služeb o 8,1 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 4,4 %, piva o 3,8 % a tabákových výrobků o 7,3 %. Ceny vína meziročně klesly o 2,6 %. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny měly v červnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly především ceny mouky o 20,9 %, drůbežího masa o 12,1 %, polotučného trvanlivého mléka o 14,7 %, vajec o 20,4 % a ceny cukru také o 20,4 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 0,8 % (v květnu o 1,0 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 102,0 %. (Více informací: Metodická poznámka.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 4,9 %.

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v červnu 151,0 % (v květnu 151,4 %).

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 4,9 % (v květnu 5,6 %).


Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)3)

Podle předběžných výpočtů HICP v červnu v Česku meziměsíčně klesl o 0,3 % a meziročně vzrostl o 2,2 % (v květnu o 2,8 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v červnu 2024 za Eurozónu 2,5 % (v květnu 2,6 %), v Německu 2,5 % a na Slovensku 2,4 %. Nejvyšší byla v červnu v Belgii (5,5 %) a nejnižší ve Finsku (0,6 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v květnu 2,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v dubnu. Nejvyšší byla v květnu v Rumunsku (5,8 %) a nejnižší v Lotyšsku (0,0 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 


 

1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) Nájemné z bytu zahrnuje jak nově uzavřené smlouvy, tak i stávající.
3) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-24 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-24 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: www.csu.gov.cz/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 12. 8. 2024

Přílohy

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010