Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2011

Kód: a-7155-11Spotřebitelské ceny vzrostly ve 3. čtvrtletí 2011 proti 2. čtvrtletí 2011 o 0,1 %, přičemž tržní ceny klesly o 0,2 % a administrativně ovlivňované ceny * ) vzrostly o 1,4 %. Mezičtvrtletní vývoj cenové hladiny ovlivnily směrem nahoru ceny zejména v oddílech rekreace a kultura, bydlení, alkoholické nápoje a tabák. Opačný vliv měly ceny především v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv.

Růst cen v oddíle rekreace a kultura způsobilo sezónní letní zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 11,3 %. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 7,0 %. Ceny alkoholických nápojů i tabáku byly vyšší o 1,0 %, resp. 1,1 %.

Pokles cen potravin vyvolalo zejména výrazné snížení cen zeleniny o 22,1 % a ovoce o 8,1 %, avšak ceny u dalších druhů potravin měly spíše rostoucí tendenci. Ceny odívání a obuvi ovlivnily hlavně akční slevy letních druhů oděvů a obuvi.

Průměrná meziměsíční změna růstu ve 3. čtvrtletí 2011 byla (stejně jako ve 3. čtvrtletí 2010) -0,1 %.

Indexy spotřebitelských cen
předchozí čtvrtletí =100

Tab. Indexy spotřebitelských cen


Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 3. čtvrtletí 2011 proti 3. čtvrtletí 2010 o 1,8 %, tedy stejně jako ve 2. čtvrtletí 2011. Přestože meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen byl ve 2. a 3. čtvrtletí 2011 shodný, byl cenový vývoj některých položek v různé míře rozdílný. Pomaleji rostly především ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje , zdraví, ostatní zboží a služby. Naopak rychlejší růst než ve 2. čtvrtletí zaznamenaly ceny bydlení, doprava, stravování a ubytování.

Růst tržních cen zpomalil na 1,2 % (z 1,3 % ve 2. čtvrtletí) a růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na 4,5 % (ze 4,0 % ve 2. čtvrtletí).

Graf


Zpomalení cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnily zejména ceny zeleniny a ovoce, jejichž ceny byly meziročně nižší o 16,3 %, resp. o 5,9 %. Strmý pád meziročních indexů sezónního zboží v letošním roce je patrný z níže uvedeného grafu. Zpomalení cenového růstu ovlivnil i vývoj cen ve 3. čtvrtletí loňského roku, kdy došlo ke zvýšení cen některých položek. To se projevilo u olejů a tuků, kde ceny másla ve 3. čtvrtletí zmírnily růst na 10,8 % (z 19,6 % ve 2. čtvrtletí). Naopak u pekárenských výrobků a obilovin došlo ke zrychlení cenového růstu vlivem vyšších cen chleba o 24,7 % (ve 2. čtvrtletí o 15,1 %) a cen běžného pečiva o 35,5 % (ve 2. čtvrtletí o 29,0 %). Vysoký meziroční růst cen (10 % až 40 %) pokračoval u mouky, mléka, jedlých olejů, rostlinných tuků, cukru, kakaa, kávy.

Graf

V oddíle rekreace a kultura přes výrazný mezičtvrtletní růst cen dovolených s komplexními službami (který však byl obdobný jako v loňském roce) zůstaly jejich ceny nižší o 1,8 %. Ceny dovolených každoročně (i když s různými odchylkami) vlivem letní sezóny meziměsíčně v červenci a srpnu výrazně rostou, v září se pak vracejí přibližně na svou výchozí úroveň z června. Nižší než loni byly i ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 11,8 %).

V oddíle bydlení, voda, energie, paliva zrychlení meziročního cenového růstu ovlivnily zejména ceny zemního plynu, které byly vyšší o 11,5 % (ve 2.črvrtletí o 8,5 %). Toto zrychlení bylo způsobeno zvýšením cen zemního plynu od června a července letošního roku. Ceny elektřiny vzrostly stejně jako v 1. čtvrtletí a 2. čtvrtletí o 4,8 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 3,2 % (ze 2,4 % ve 2. čtvrtletí), z toho regulované bylo vyšší o 8,8 % a tržní o 0,8 %.

Graf

Mírné zrychlení cenového růstu nastalo i v oddíle doprava vlivem jednak vyšších cen pohonných hmot, jednak zmírněním poklesu cen automobilů. Zvýšily se i ceny dopravních služeb o 1,7 % (z 0,9 % ve 2. čtvrtletí). Ceny pohonných hmot meziročně vzrostly ve 3. čtvrtletí 2011 o 9,4 % (ve 2. čtvrtletí o 9,1 %). U cen automobilů se snížil jejich pokles na 3,5 % (ze 4,8 % ve 2. čtvrtletí). Vývoj spotřebitelských cen pohonných hmot ve vztahu k cenám průmyslových výrobců a dovozním cenám ropných výrobků znázorňuje následující graf.

Graf

Meziroční pokles cen, který se však ve 3. čtvrtletí zmírnil, pokračoval u oděvů a také u mobilních telefonů a služeb mobilních operátorů. Naopak prohloubení meziročního poklesu nastalo u přístrojů a spotřebičů pro domácnost.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,2 % (ve 2. čtvrtletí o 2,3 %) a ceny služeb stejně jako ve 2. čtvrtletí o 1,0 %. Z grafu je patrné, že ceny služeb v roce 2011 rostly pomaleji než ceny zboží.

Graf


Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU 27

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červenci i v srpnu 2,9 %. V ČR byly tyto hodnoty ve stejných měsících 1,9 % a 2,1 %. Podle předběžných údajů byl přírůstek HICP v ČR v září stejný jako v srpnu, tj. 2,1 %. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že meziroční HICP v ČR byl dlouhodobě nižší než průměrný HICP ve 27 členských zemích EU a jejich rozdíl se v roce 2011 lehce zvýšil.

Graf
_________________________________
*) zboží a služby, jejichž ceny jsou částečně nebo úplně regulované

Tab. Indexy spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2011
Archiv