Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2016

Meziroční index spotřebitelských cen významně vzrostl

Kód: 012024-16

Spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu proti říjnu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 1,5 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v říjnu a nejvíce od června 2013.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen ve skupině mléko, sýry, vejce, kde ceny sýrů vzrostly o 4,8 %, ceny vajec o 17,5 % a ceny mléka o 4,5 %. Růst cen nastal i u dalších potravin. Ceny zeleniny byly vyšší o 8,0 %, z toho ceny brambor o 15,1 % a ceny plodové zeleniny o 13,5 %. Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 2,6 %, ovoce o 3,4 %, másla o 4,9 %. V oddíle doprava byly vyšší ceny pohonných hmot o 0,5 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,7 %. oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 0,9 %.

Na snižování celkové cenové hladiny působil v listopadu především pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace vlivem nižších cen telefonických a telefaxových služeb o 1,2 %. V oddíle zdraví se snížily ceny lázeňských pobytů o 5,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,7 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 1,5 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v říjnu. Zvýšení meziroční cenové hladiny nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny z poklesu o 1,2 % v říjnu přešly v listopadu v růst o 1,6 %. Ceny vajec v listopadu vzrostly o 10,3 % (v říjnu pokles o 4,7 %), ceny mléka o 1,2 % (v říjnu pokles o 7,4 %), ceny jedlých olejů o 0,4 % (v říjnu pokles o 3,8 %), ceny nealkoholických nápojů o 1,8 % (v říjnu pokles o 1,6 %). U některých potravin se zmírnil pokles jejich cen. Ceny mouky klesly o 5,4 % (v říjnu o 12,7 %), jogurtů o 4,7 % (v říjnu o 8,0 %), ovoce o 1,6 % (v říjnu o 6,5 %), brambor o 7,3 % (v říjnu o 25,8 %). Vliv na celkový vzestup cen mělo i zrychlení meziročního cenového růstu u některých dalších potravin. Ceny sýrů vzrostly o 12,3 % (v říjnu o 6,4 %), másla o 10,8 % (v říjnu o 6,6 %), cukru o 26,5 % (v říjnu o 16,1 %). V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny lihovin o 6,4 % (v říjnu o 4,7 %), piva o 6,2 % (v říjnu o 4,6 %) a tabákových výrobků o 6,5 % (v říjnu o 6,2 %). V oddíle doprava došlo ke zmírnění poklesu cen pohonných hmot na 0,3 % (v říjnu pokles o 3,2 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v listopadu opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Dalším v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Vliv na zvýšení měly též ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny čistého nájemného o 1,8 %, vodného o 1,6 %, stočného o 5,3 %, elektřiny o 1,2 %, tepla o 1,1 %. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 0,1 % a ceny obuvi o 3,8 %. V oddíle zdraví byly vyšší ceny lázeňských pobytů o 3,6 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly především ceny rekreačních a kulturních služeb o 2,8 %. Kladný vliv na zvyšování cenové úrovně měly i ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 2,5 % a ubytovacích služeb o 0,6 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny pojištění o 2,2 % a ceny finančních služeb o 2,5 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působil pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace (o 0,9 %). V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 6,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,5 % a ceny služeb o 1,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 0,5 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu 0,5 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v září. Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (o 1,9 %) a v Rakousku (o 1,4 %). Naopak pokles cen nastal v šesti zemích EU, z toho nejvíce v Bulharsku a na Kypru (shodně o 1,0 %). Na Slovensku ceny klesly o 0,3 % (v září o 0,5 %). V Německu zrychlil růst cen na 0,7 % (v září 0,5 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v listopadu HICP v ČR meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 1,6 % (v říjnu o 0,8 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad 2016 je 0,6 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

* * *

 

Od ledna 2017 bude nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku =100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedojde k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 bude nadále počítána i publikována, ale nebudou z ní již odvozovány jiné indexy.

 

_____________________

 1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-16 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://csu.gov.cz/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 10. 1. 2017

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010