Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2012

Meziroční inflace v červenci klesla

Kód: r-7101-12
Spotřebitelské ceny klesly v červenci proti červnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo snížení cen především v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv, doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na 3,1 % (ze 3,5 % v červnu).

Meziměsíční snížení spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména snížení cen zeleniny o 12,7 %, z toho ceny brambor klesly o 29,1 % a ceny plodové zeleniny o 22,6 %. Výrazně se snížily i ceny peckovin a bobulovin (o 26,7 %). Ceny vajec, jogurtů, cukru a čaje byly nižší o 1,5 – 1,9 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 3,4 % a obuvi o 5,1 %. V oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot o 1,2 %.

Na zvyšování cenové úrovně působilo hlavně zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura, kde vzrostly sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 12,5 %. Růst cen v oddíle zdraví ovlivnilo zvýšení cen léků a jejich doplatků o 2,0 %. Z potravin se zvýšily především ceny citrusů o 13,0 %, banánů o 5,1 %, jablek o 7,6 %, nečokoládových cukrovinek o 5,4 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,7 % a ceny služeb vzrostly o 0,8 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 3,1 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v červnu. Zpomalení cenového růstu způsobily zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde zmírnil růst cen zeleniny na 7,3 % (z 18,5 % v červnu), z toho ceny brambor byly vyšší pouze o 0,2 % (v červnu o 15,5 %) a ceny plodové zeleniny o 26,3 % (v červnu o 88,8 %). V oddíle doprava ovlivnily zpomalení cenového růstu ceny pohonných hmot, které byly vyšší o 3,1 %, kdežto v červnu o 4,2 %.

Největší vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen v červenci měly i nadále ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva a přes snížení jejich vlivu i ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení byly vyšší ceny zemního plynu o 14,0 %, elektřiny o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,6 %. Čisté nájemné vzrostlo o 5,2 %, z toho regulované o 11,6 % a tržní o 2,4 %.

Na snižování meziročního cenového růstu nejvíce působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 3,9 % a obuvi o 0,9 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 5,7 %, skleněného, porcelánového a keramického nádobí o 4,6 %, nástrojů a potřeb pro dům a zahradu o 7,1 %. V oddíle rekreace a kultura pokračoval pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 7,4 %, který se v červenci mírně prohloubil. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 7,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,2 % a ceny služeb o 3,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 103,3 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 2,9 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červnu stejně jako v květnu 2,6 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,6 %) a nejméně ve Švédsku (o 0,9 %). V Německu zpomalil růst cen na 2,0 % ze 2,2 % v květnu. Na Slovensku zrychlil cenový růst na 3,7 % (ze 3,4 % v květnu). Podle předběžných výpočtů klesl v červenci 2012 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně vzrostl o 3,3 % (v červnu o 3,8 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červenec 2012 je 2,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
_____________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 10. 9. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010