Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - říjen 2011

Důvěra podnikatelů i spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila

Kód: r-1201-11
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu meziměsíčně po poklesech v minulých měsících zlepšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání se zářím zvýšil o 3,2 bodu, a to vlivem zvýšení podnikatelského i spotřebitelského indikátoru důvěry. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně zvýšila o 3,3 bodu, důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila o 2,7 bodu. Ve srovnání s hodnotou v říjnu 2010 je však souhrnný indikátor důvěry o 1,4 bodu nižší, ve srovnání s hodnotami v období recese (ve druhém pololetí 2008 a v roce 2009) je ale vyšší.

* * *

Indikátor důvěry podnikatelů se v říjnu meziměsíčně po výraznějším snížení v minulém měsíci zvýšil o 3,3 bodu. Důvěra se zvýšila v průmyslu, v obchodě a ve vybraných službách; ve stavebnictví se důvěra zvýšila mírně a zůstává nadále velmi nízká. Ve srovnání s hodnotou v říjnu 2010 je důvěra podnikatelů o 0,1 bodu vyšší.

V průmyslu se v říjnu hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se snížilo. Zásoby se podle respondentů snížily také. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu mírně snížilo a dosáhlo 83,6 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 7,3 měsíce, což je nepatrně méně než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř polovina respondentů. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zrychlení tempa výrobní činnosti při téměř stabilní zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou vyšší než v září. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně vlivem příznivého očekávání vývoje výrobní činnosti zvýšila o 3 body a oproti hodnotám v říjnu 2010 je o 2 body nižší.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v říjnu oproti minulému měsíci snížilo. Stále nízké hodnocení celkové poptávky se nepatrně zlepšilo. Pro příští tři měsíce respondenti očekávají zpomalení vývoje stavební činnosti při téměř neměnné zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 8,1 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou horší než v září. Celkově se nízká důvěra ve stavebnictví v říjnu meziměsíčně zvýšila o 1 bod a je o 4 body vyšší než před rokem.

V odvětví obchodu se v říjnu ve srovnání se zářím zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v říjnu nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v září, pro příštích šest měsíců jsou téměř stejná. Celkově se v říjnu důvěra v obchodě po zářijovém poklesu meziměsíčně zvýšila o 4,7 bodu a v meziročním srovnání je o 5,7 bodu vyšší než v říjnu 2010.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v říjnu ve srovnání se zářím zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky i její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo také. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v září, pro příštích šest měsíců jsou téměř stejná. Hlavní bariérou růstu produkce zůstává nedostatečná poptávka (uvedlo ji 30,6 % respondentů). Celkově se důvěra ve vybraných službách po zářijovém poklesu meziměsíčně zvýšila o 4 body a v meziročním srovnání je o 1,3 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v říjnu meziměsíčně zvýšil o 2,7 bodu a ve srovnání s říjnem 2010 je o 7,3 bodu nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v říjnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v říjnu nepatrně snížil. Úmysl spořit se o něco zvýšil. Respondenti se nadále obávají růstu cen.
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e-mail marie.hormannova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 10. 2011
Navazující publikace: 1201-11 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních,
obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace:
/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 11. 2011

Graf

Tab. 1, 2
Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry

Grafy

Grafy

Mezinárodní srovnání (září 2011)
Graf

Poznámka: Dlouhodobý průměr je zpravidla průměr od roku 1990, pokud jsou harmonizovaná data dostupná (u České republiky se jedná o průměr od roku 1993).Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010