Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - září 2021

Celková důvěra v ekonomiku klesá již třetí měsíc v řadě

Kód: 070008-21

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně potřetí v řadě snížil, tentokrát o 2,4 bodu na hodnotu 96,2, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 1,8 bodu na  hodnotu 95,3 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 5,3 bodu na hodnotu 100,7. Ve  srovnání se zářím loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na vyšší úrovni.

„Aktuální vývoj podnikatelské důvěry nadále negativně ovlivňují nedostatek klíčových komponentů v průmyslu a nedostatek a rychle rostoucí ceny materiálů ve stavebnictví. Situace v autoprůmyslu je natolik závažná, že nutí podniky výrazně utlumovat nebo rovnou pozastavovat výrobní činnost. Problémy ve stavebnictví navíc umocňuje dlouhotrvající nedostatek zaměstnanců,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně potřetí v řadě snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,6  bodu na  hodnotu 92,5. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou poptávku přibližně stejně jako v srpnu. Stav zásob hotových výrobků se oproti minulému měsíci mírně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti je nejnižší od listopadu 2020. Ve srovnání se zářím 2020 je ale důvěra podnikatelů v průmyslu stále mírně vyšší. 

Ve stavebnictví se důvěra v ekonomiku oproti srpnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,8 bodu na  hodnotu 111,6. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se meziměsíčně výrazně zvýšil. Respondenti neočekávají v příštích třech měsících změnu stávajícího počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve stavebnictví mírně vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 103,6. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou zůstal na srpnové úrovni. Podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v  období příštích tří měsíců se téměř nezměnil. Stav zásob zboží na skladech se v září snížil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry oproti srpnu vzrostl o 1,1 bodu na hodnotu 95,3. V meziměsíčním srovnání se zvýšil podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou ekonomickou situaci i současnou celkovou poptávku. Poklesl ale podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Meziročně je důvěra ve službách výrazně vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry v srpnu poklesl o 5,3 bodu na hodnotu 100,7. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se zvýšil. Současně se snížil podíl respondentů očekávajících zlepšení jejich vlastní finanční situace. Obavy z růstu nezaměstnanosti se oproti srpnu nezměnily. Ve srovnání s minulým měsícem výrazně poklesl počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. Počet respondentů obávajících se růstu cen se v září opět zvýšil. V meziročním srovnání je ale důvěra spotřebitelů vyšší.

„Spotřebitelská důvěra se v září dostala na své pětiměsíční minimum. Spotřebitelé se výrazně obávají zvyšování cen, což vnímají jako jeden z významných faktorů, které mohou v budoucnu ohrozit jejich finanční situaci,“ uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů.
 

***

Sběr dat za podnikatelskou část probíhal v období od 1. do 17. září 2021, za spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 16. září 2021.
 

______________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail: 
jiri.obst@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)

Termín ukončení sběru dat: 17. 9. 2021

Termín zveřejnění další RI: 25. 10. 2021

Podrobné časové řady sald jednotlivýchukazatelů, sald a bazických indexůindikátorů důvěry dle odvětví: https://csu.gov.cz/produkty/kpr_cr

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010