Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkumy - květen 2024

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně mírně snížila

Kód: 070008-24

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně mírně snížil o 0,6 bodu na hodnotu 96,4, při stejném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů mírně poklesl o 0,2 bodu na hodnotu 95,4 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,2 bodu na hodnotu 101,6.

Graf - Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy, květen 2024

Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli se v květnu meziměsíčně zvýšila v odvětví obchodu (+ 3,7 bodu) a ve vybraných službách (+ 1,1 bodu). Snížila se naopak ve stavebnictví (-1,2 bodu) a v průmyslu (-2,0 bodu).

„Za mírným zhoršením ekonomického sentimentu mezi podnikateli v květnu stojí pokles důvěry v odvětví stavebnictví a zejména v průmyslu, kde respondenti, zejména ve zpracovatelském sektoru, čelí nízké poptávce a část z nich v této souvislosti očekává v nejbližších měsících pokles tempa růstu výrobní činnosti, uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů se oproti dubnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,2 bodu na hodnotu 101,6. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v České republice se meziměsíčně výrazně zvýšil. Počet spotřebitelů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích dvanácti měsících se téměř nezměnil, stejně tak se nezměnil ani počet respondentů očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se meziměsíčně téměř nezměnil.

„V květnu se důvěra spotřebitelů po čtyřměsíčním růstu snížila. Spotřebitelé jsou pesimističtí zejména v otázce budoucího vývoje hospodářské situace v Česku. Navíc stále poměrně významně převažuje počet domácností, které hodnotí hůře svou současnou finanční situaci ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci,“ sdělila Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

***

Detailnější informace o vývoji podnikatelské a spotřebitelské důvěry naleznete v doplňující informaci k RI konjunkturálních průzkumů.

____________________ 

Poznámky: 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail:  jiri.obst@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín sběru dat: podnikatelská část: od 1. do 17. 5. 2024, spotřebitelská část: od 1. do 15. 5. 2024
Termín zveřejnění další RI: 24. 6. 2024
Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexů indikátorů důvěry dle odvětví: https://csu.gov.cz/produkty/kpr_cr 
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en
Odkaz do evropské databáze: https://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/database

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010