Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - duben 2010

Indikátory důvěry se zvýšily

Kód: r-1201-10
Důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu meziměsíčně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se zvýšil o 3,4 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu, v obchodě i ve službách; ve stavebnictví se snížila. Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila o 5,2 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v dubnu 2009 je souhrnný indikátor důvěry o 14 bodů vyšší.

* * *

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry


Indikátor důvěry podnikatelů se v dubnu oproti březnu zvýšil o 2,9 bodu. Mezi podnikateli důvěra meziměsíčně vzrostla v průmyslu, v obchodě i ve službách; ve stavebnictví se snížila. Ve srovnání s nízkými hodnotami v minulém roce je důvěra podnikatelů o 13,8 bodů vyšší.
V průmyslu se v dubnu hodnocení současné celkové ekonomické situace oproti březnu nezměnilo. Hodnocení celkové i zahraniční poptávky se výrazně zlepšilo. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v dubnu zvýšilo také a dosáhlo 80,1 %. Zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 7 měsíců dopředu. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, i když ji oproti minulému čtvrtletí uvádí méně respondentů (56,8 %). Zásoby se podle mínění respondentů snížily. Očekávání respondentů ohledně vývoje výrobní činnosti i ekonomické situace jsou pro příští tři měsíce stejná jako v březnu, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se důvěra v průmyslu v dubnu meziměsíčně zvýšila o 5,3 bodu; oproti nízkým hodnotám v minulém roce je o 25,3 bodu vyšší.
Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že respondenti ve zpracovatelském průmyslu očekávají pro rok 2010 ve srovnání s rokem 2009 mírný pokles investic (o 3 %). Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.
Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v dubnu oproti minulému měsíci zlepšilo. Hodnocení celkové poptávky se mírně snížilo. Pro příští tři měsíce respondenti předpokládají ve srovnání s březnem zlepšení stavební činnosti, očekávání ohledně vývoje zaměstnanosti jsou opatrná. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 9,1 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v březnu. Celkově se důvěra ve stavebnictví snížila o 3 body a je o 9 bodů nižší než před rokem.
V odvětví obchodu se v dubnu ve srovnání s březnem zvýšilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v dubnu také zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v březnu. Celkově se důvěra v obchodě meziměsíčně zvýšila o 1,4 bodu a je o 6 bodů nižší než v dubnu 2009.
Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v dubnu ve srovnání s březnem nezměnilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce kleslo. Očekávání celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v březnu. Hlavní bariérou růstu produkce zůstává i přes snížení oproti minulému čtvrtletí nedostatečná poptávka (uvedlo ji 25,8 % respondentů). Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb oproti minulému měsíci zvýšila o 1 bod a v meziročním srovnání je o 5,6 bodu vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se oproti březnu zvýšil o 5,2 bodu, ve srovnání s nízkou hodnotou v dubnu 2009 je o 14,7 bodu vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že pro příštích dvanáct měsíců očekávají zlepšení celkové ekonomické situace a mírné zlepšení své finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v dubnu oproti minulému měsíci snížil. Podíl respondentů, kteří mají v úmyslu spořit, se zvýšil.

Grafy

Sezónně očištěné indikátory důvěry

Grafy Sezónně očištěné indikátory důvěry

Tab. 1, 2

Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, te l. 274052049, e-mail marie.hormannova@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 19. 4. 2010
Termín ukončení zpracování: 22. 4. 2010
Navazující publikace: 1201-10 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
Formuláře dotazníků: http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1
(Publikace též /katalog-produktu )

Metodické vysvětlivky :
Od ledna 2009 je saldo indikátoru spotřebitelské důvěry sezónně očišťováno. Časové řady spotřebitelského a souhrnného indikátoru důvěry jsou zpětně přepočítány a údaje jsou srovnatelné.
Od ledna 2006 je souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) prezentován v souladu s metodiku EU jako vážený průměr sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a indikátoru spotřebitelské důvěry. Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezonně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách.
Od ledna 2006 je vzhledem k zahrnutí indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb používán nový váhový systém : indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, ve stavebnictví a obchodě po 5 %, ve službách 30 % a spotřebitelskému indikátoru důvěry je přiřazena 20% váha. Indikátory jsou zobrazovány jako bazické indexy, bázi tvoří průměr roku 2005. Časové řady souhrnného a podnikatelského indikátoru jsou přepočítány novým váhovým systémem, a to zpětně až do května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Celé časové řady bazických indexů jsou pak přepočteny na průměr roku 2005; údaje jsou srovnatelné.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010