Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Konjunkturální průzkum - duben 2011

Důvěra v ekonomiku se dále snížila

Kód: r-1201-11
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v dubnu meziměsíčně opět snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se po dvouletém téměř setrvalém růstu letos již počtvrté za sebou mírně snížil, a to o 1,2 bodu. Za jeho poklesem stojí mírný pokles podnikatelské důvěry a nízká hodnota důvěry spotřebitelů. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně snížila o 1,7 bodu a důvěra spotřebitelů se po předchozím značném propadu nepatrně zvýšila (o 1 bod). Ve srovnání s hodnotou v dubnu 2010 je souhrnný indikátor důvěry o 1,3 bodu vyšší.

* * *

Indikátor důvěry podnikatelů se v dubnu snížil o 1,7 bodu. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně nejvíce snížila ve vybraných službách, podruhé v řadě se snížila důvěra v průmyslu. Ve stavebnictví a v obchodě se důvěra mírně zvýšila. Ve srovnání s hodnotou v dubnu 2010 je důvěra podnikatelů o 4,6 bodu vyšší. Po postupném růstu důvěry podnikatelů v celém roce 2010 se podnikatelská důvěra v letošním roce snižuje, a to zejména vlivem opatrnějších očekávání.

V průmyslu se v dubnu hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo. Na příznivém hodnocení se podílí zejména růst zahraniční poptávky, hodnocení celkové poptávky se snížilo. Zásoby se podle respondentů snížily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v dubnu zvýšilo a dosáhlo 84,3 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 7,3 měsíce, což je mírně více než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, i když ji oproti minulému čtvrtletí uvádí méně respondentů (35,7 %). Respondenti očekávají pro příští tři měsíce mírné zpomalení tempa růstu výrobní činnosti i mírné snížení zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou také nižší než v březnu. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně snížila o 1,6 bodu; oproti hodnotám v dubnu 2010 je však o 6,7 bodu vyšší.

Ze šetření o investiční činnosti vyplývá, že po předchozí stagnaci očekávají respondenti ve zpracovatelském průmyslu pro rok 2011 růst investic, a to o 7 %. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v dubnu oproti minulému měsíci snížilo. Nízké hodnocení celkové poptávky se nezměnilo. Pro příští tři měsíce respondenti očekávají zvýšení tempa stavební činnosti a zlepšení zaměstnanosti. Respondenti odhadují zajištění práce zakázkami na 7,6 měsíce. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší než v březnu. Celkově se důvěra ve stavebnictví v dubnu zvýšila o 2 body, ale je o 5,5 bodu nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se v dubnu ve srovnání s březnem téměř nezměnilo hodnocení současné ekonomické situace. Zásoby se podle mínění respondentů v dubnu zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v březnu. Celkově se důvěra v obchodě po předchozím poklesu meziměsíčně zvýšila o 2,6 bodu a v meziročním srovnání je o 5,6 bodu vyšší než v dubnu 2010.

Ve vybraných odvětvích služeb se podle respondentů v dubnu ve srovnání s březnem mírně snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Hodnocení poptávky se snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se nezměnilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší než v březnu, pro příštích šest měsíců se nezměnila. Hlavní bariérou růstu produkce zůstává nedostatečná poptávka (uvedlo ji 32,5 % respondentů). Celkově se důvěra ve vybraných odvětvích služeb po předchozím růstu oproti minulému měsíci snížila o 3,3 bodu a v meziročním srovnání je o 3,4 bodu vyšší.
Indikátor spotřebitelské důvěry se v dubnu po výrazném poklesu meziměsíčně nepatrně zvýšil (o 1 bod) a ve srovnání s dubnem 2010 je o 12,2 bodu nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v dubnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců obávají zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace, i když o něco méně než v březnu. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se v dubnu mírně zvýšil. Úmysl spořit se nepatrně snížil. Na relativně vysoké úrovni zůstaly podle dubnového šetření také obavy z růstu cen v příštích dvanácti měsících.
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Marie Hörmannová, tel. 274052049, e- mail marie.hormannova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Praha
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty
Evropské komise DG ECFIN
Termín ukončení sběru dat: 18. 4. 2011
Navazující publikace: 1201-11 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních,
obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (publikace:
/katalog-produktu )
Termín zveřejnění další RI: 24. 5. 2011

Tab. 1, 2

Graf

Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry
Grafy Sezónně očištěná salda indikátorů důvěry
Grafy

Mezinárodní srovnání (březen 2011)
Graf Mezinárodní srovnání (březen 2011)

Poznámka: Dlouhodobý průměr je zpravidla průměr od roku 1990, pokud jsou harmonizovaná data dostupná (u České republiky se jedná o průměr od roku 1993).Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010